×
Wyszukaj w serwisie
×

Jest potęga w „mPotędze”!

Uczniowie gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim chętnie uczestniczą  w działaniach rozwijających ich talenty i zainteresowania matematyczne. Włączają się w innowacje i dodatkowe projekty, walczą w konkursach i zawodach, np. w Marszu Matematycznym na Orientację, w Grze Matematyczno-Fizyczno-Informatycznej, etc., a są to działania organizowane przez uniwersytety w  Opolu i Wrocławiu. Gimnazjaliści z Lewina uczestniczą i zajmują wysokie lokaty w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny oraz w konkursach takich jak np. Omnibus, gdzie należy się wykazać wszechstronną wiedzą. Tym razem nauczycielki matematyki naszego gimnazjum zawalczyły o zdobycie grantu w programie pod nazwą „mPotęga” i … zwyciężyły! Panie Anna Dobrowolska-Urbanek i Iwona Kasprzak stworzyły projekt pt. „Matematyka jak kurz – jest wszędzie i już!”. Oto kilka najważniejszych informacji …

Od czterech lat Fundacja mBanku prowadzi program grantowy zatytułowany „mPotęga”, który ma za cel rozwijanie pasji matematycznych uczniów na wszystkich poziomach edukacji oraz w ramach organizacji pozarządowych, wyższych uczelni i bibliotek publicznych. Nabór odbywa się co roku, już dofinansowanych zostało 175 tysięcy dzieci i młodzieży szkolnej w 304 projektach, kwotą 1,77 mln złotych. Na tegoroczną edycję przeznaczono 1,5 mln złotych, dofinansowując rekordową ilość wniosków, bo aż 262! Zgłosiły się 189 szkoły podstawowe oraz 73 gimnazja i szkoły średnie. Kluczową rolę odgrywają tu nauczyciele matematyki; kreatywni i chętni do wyjścia poza schematy, którzy chcą w swoich uczniach wzbudzić zainteresowania matematyczne, pracując w ciekawy i niekonwencjonalny sposób.  Udział w programie „mPotęga” stwarza takie możliwości najmłodszym uczniom poprzez dofinansowanie gier planszowych i terenowych, quizów matematycznych oraz zabaw edukacyjnych a także stworzenie warsztatów wspierających pracę rodziców i dzieci zmierzającą do pokonywania trudności w uczeniu się matematyki. Starsi uczniowie mogą skorzystać z pokazów i zajęć matematycznych tworzonych wspólnie przez nauczyciela i uczniów, są to m.in. gry terenowe i miejskie, quizy oraz filmiki edukacyjne zachęcające do spojrzenia na matematykę jako dziedzinę piękną i przydatną w życiu. Nieszablonowe podejście do matematyki pozwala nauczycielom i uczniom przezwyciężać rutynę i schematy w nauczaniu i uczeniu się tego przedmiotu. Te walory stworzonych projektów są brane pod uwagę przy wyborze zwycięzców. A jest o co walczyć, bo przyznawane są granty w wysokości od 2 do 8 tysięcy złotych. Projekt opracowany przez panie matematyczki – Annę Dobrowolską - Urbanek i Iwonę Kasprzak , zatytułowany „Matematyka jak kurz – jest wszędzie i już!” opiera się na kilku założeniach. Są to:

  1. Stworzenie możliwości eksperymentowania, pogłębiania treści, rozbudzania ciekawości uczniów i chęci do nauki.
  2. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wyciągania wniosków i poprawnego argumentowania.
  3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  4. Ukształtowanie poczucia własnej wartości i skuteczności gimnazjalistów, odpowiedzialności nie tylko za swoje dokonania, ale i efekty pracy całego zespołu.
  5. Uświadomienie uczniom, że edukacja matematyczna może być nowoczesna, przyjazna i skuteczna.
  6. Zwiększenie aktywności poznawczej uczniów, ich postawy twórczej, wzbudzanie emocji, zwiększenie motywacji.
  7. Nawiązywanie bliższych znajomości na podłożu naukowym wśród uczniów o podobnych zainteresowaniach.
  8. Kształcenie zarówno w aspekcie dydaktycznym jak i wychowawczym ukierunkowane na kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczych.
  9. Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych.

Kapituła mPotęgi przyznała już granty, ale trzydzieści najciekawszych pomysłów na inspirujące zajęcia z matematyki zgłoszone w IV edycji konkursu bierze udział w głosowaniu internetowym i ma szansę zdobyć dodatkowe 5 tysięcy złotych. Internauci z całej Polski mogą zagłosować na swojego faworyta za pośrednictwem strony internetowej https://mpotęga.pl/glosowanie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu, życzymy siły i determinacji w dążeniu do celu, jakim jest uczynienie z matematyki nauki jeszcze bardziej ciekawej, zrozumiałej i  bliskiej życiu.