×
Wyszukaj w serwisie
×

Zapraszamy na Dni Lewina 2017

plakat Dni Lewina 2017.jpeg

 

Sponsor strategiczny: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W 2017 r. Spółka rozpocznie budowę kluczowego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice–Wrocław na terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego.

Projekt służy dywersyfikacji i poprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego. Ważną korzyścią dla gmin będzie odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Budowa ww. inwestycji jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.