×
Wyszukaj w serwisie
×

Ogłoszenie publicznych rokowań na sprzedaż majątku ruchomego - wózek transportowy MELEX

Burmistrz Lewina Brzeskiego, działając w imieniu Gminy Lewin Brzeski, Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski, zawiadamia, że Gmina posiada zbędny majątek ruchomy – wózek transportowy MELEX, który przeznacza się do sprzedaży w trybie publicznych rokowań.

Rodzaj zbędnego majątku przeznaczonego do sprzedaży:

Wózek transportowy MELEX, model pojazdu WGF 31, wersja – pogrzebowy, konstrukcja własna, rok produkcji: 1982. Wyposażenie dodatkowe – zespół prostownikowy BESTER typ BSF – 36/35

mellex.jpeg

Termin rokowań: 17.08.2017r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim
ul. Rynek 26.

Cena wywoławcza pojazdu: 1 500 zł (netto) plus 23% podatku VAT.

Wysokość wadium: 150 zł

Informacja o warunkach przetargu i trybie złożenia ofert opublikowana jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, na BIP i stronie internetowej
www.lewin-brzeski.pl.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego, tel. 77 424 66 26.

DOCOgłoszenie rokowań na sprzedaż majątku ruchomego na dzień 17.08.2017r. - wózek transportowy MELEX.doc (56,00KB)