×
Wyszukaj w serwisie
×

Kryty basen w Lewinie Brzeskim – kolejny krok za nami

Z przyjemnością informujemy, iż projekt pn. „Budowa centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno-kąpielowym w Lewinie Brzeskim” złożony przez Zarząd Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski Sp. z o.o. znalazł się na liście projektów spełniających wymogi formalne tj. zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny projektów w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych planów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.