×
Wyszukaj w serwisie
×

XX-lecie Odnowy Wsi w województwie opolskim oraz X-lecie Odnowy Wsi w Sarnach Małych

W dniu 19 sierpnia 2017r. w Sarnach Małych świętowano XX-lecie Odnowy Wsi w województwie opolskim oraz X-lecie Odnowy Wsi w Sarnach Małych.  Festyn  zorganizowany został przez  Stowarzyszenie Rozwoju  i Odnowy Wsi Sarny Małe.

Patronat nad uroczystością objęli Burmistrz Lewin Brzeskiego – Artur  Kotara  oraz Starosta Powiatu Brzeskiego – Maciej Stefański.

Impreza dofinansowana została z budżetu Województwa Opolskiego w ramach 20-lecia programu Odnowy Wsi w województwie Opolskim.

Obchody rozpoczęły się o godz.15.00 uroczystą Mszą Świętą na błoniach naszej świetlicy, którą odprawił ksiądz Wikary Tomasz Becker z Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w  Lewinie Brzeskim.

Pani Stefania Marchwińska w imieniu Zarządu Stowarzyszenia przywitała przybyłych zaproszonych gości.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych Lewina Brzeskiego tj. Artur  Kotara  – Burmistrz Lewina Brzeskiego, Waldemar Włodek  - Przewodniczący Rady Miejskiej, Adam Dziasek i Alojzy Witoń – Radni Powiatu Brzeskiego, Radni Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim - Anna Zacharewicz oraz Grażyna Michalska, przedstawiciele instytucji i sołectw Tadeusz Tadla - Dyrektor Domu Kultury, Sołtysi i Rady Sołeckie a także Liderzy Odnowy Wsi.

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Oławie - Prezes Bartosz Sobiesiak oraz Dyrektor Barbara Litowińska.

Uroczystość otworzył włodarz miasta - Burmistrz  Artur  Kotara , który przywitał zgromadzonych gości.

Podkreślił on wysoką rangę uroczystości, a także przybliżył uczestnikom ideę programu „Odnowy Wsi Opolskiej”.

Sołectwa, uczestniczące w programie, wspierane przez samorządy gmin oraz przez samorząd województwa mogą poszczycić się estetyką, urodą wiejskich wnętrz i obejść oraz wysokim standardem przestrzeni publicznej.

W imieniu Starosty Powiatu – Pana Macieja Stefańskiego głos zabrał także  Radny Powiatu Pan Adam Dziasek.

Główną częścią uroczystości były konkursy ogłoszone przez Stowarzyszenie Rozwoju  i Odnowy Wsi Sarny  Małe.

Do konkursów przystąpiły cztery sołectwa z gminy Lewin Brzeski: Chróścina, Sołectwo Łosiów, Sołectwo Sarny Małe, a dotyczyły one rywalizacji w kategoriach:

  • najsmaczniejsze ciasto,
  • najsmaczniejsza potrawę regionalna, zachęcająca do odwiedzin danego sołectwa,
  • stoisko prezentujące dorobek wsi.

Nagrody na konkurs ufundował  Burmistrz Lewina Brzeskiego - Artur  Kotara i Starosta Powiatu Brzeskiego – Maciej Stefański.

Zorganizowano również Małą Loterię Fantową, gdzie głównym fundatorem nagród  była firma Górażdże Kruszywa sp.z oo.

Ciepły posiłek, występy zaproszonych zespołów z naszych sołectw jak i sołectw powiatu opolskiego  umilały nam czas. A  później zabawa do białego rana przy rytmie muzyki.

Pragnę serdecznie podziękować  Panu Burmistrzowi Arturowi  Kotarze  za pomoc w zorganizowaniu imprezy, księdzu Wikaremu Tomaszowi Becker za odprawienie Mszy Świętej, Panu Dyrektorowi Domu Kultury Tadeuszowi Tadla za zorganizowanie sceny i oprawy artystyczne. Dziękuję wszystkim sponsorom za ufundowanie nagród i wsparcie finansowe. Dziękuję mieszkańcom Saren Małych  i wszystkim którzy się przyczynili do zorganizowania imprezy .

Stefania Marchwińska

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi