×
Wyszukaj w serwisie
×

Utrzymujesz ptaki? Już dziś pomyśl jak je zabezpieczyć przed grypą

W ramach podejmowanych działań hodowcy drobiu powinni  już teraz pomyśleć o:

  • zabezpieczeniu słomy, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem ptaków dzikich (przetrzymywanie w zamkniętych pomieszczeniach);

  • regularnym przeglądzie w silosach paszowych pod względem szczelności rur i połączeń pod kątem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem przez odchody ptaków;

  • eliminacji wszelkich nieszczelności w budynkach gospodarskich (siatki w oknach i otworach,  zabezpieczenie kominów);

  • powstrzymanie się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (oczka wodne) oraz zabezpieczeniem istniejących przed dostępem ptactwa dzikiego;

  • powstrzymanie się od dokarmiania ptactwa dzikiego na terenie gospodarstw;

  • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy często usuwać opadłe owoce;

  • osoby polujące, mające dostęp do gospodarstwa powinny prowadzić obróbkę upolowanych zwierząt w bezpiecznej odległości od  budynków hodowlanych, a odzież  i sprzęt należy poddać zabiegom higienicznym.