×
Wyszukaj w serwisie
×

„Muszę przyznać, że udział w takich uroczystościach jest zawsze dla mnie bardzo ważny…”

Szanowni Państwo.

Okres wakacji i wypoczynku za nami. Wakacje to okres odpoczynku, przede wszystkim dla dzieci, nie zawsze dla pracowników szkół i przedszkoli oraz Burmistrza i pracowników Urzędu zajmujących się sprawami oświaty. Z nadejściem wakacji dużo pracy mają dyrektorzy szkół, którzy z jednej strony zamykają sprawy mijającego roku szkolnego, z drugiej zaś, niejako z marszu przystępują do przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Ostatnie miesiące mijającego roku szkolnego wymagały od wszystkich związanych z oświatą gminną szczególnego zaangażowania w sprawy wdrażania reformy oświaty i budowy nowego ustroju szkolnego. W naszej gminie przyjęliśmy najbardziej optymalne rozwiązanie polegające na włączeniu gimnazjów do ośmioletnich szkół podstawowych. Reforma oświaty z dniem 1 września stała się faktem, jednakże jej pełne wdrożenie, polegające na dostosowaniu całej „otoczki” prawno-administracyjnej do nowej rzeczywistości, będzie wymagało jeszcze wiele wysiłku od wszystkich podmiotów związanych z oświatą.

Jako Burmistrz ogromną uwagę przywiązuję do poprawy i dostosowania do wymogów reformy bazy oświatowej. W okresie wakacyjnym ogłosiłem przetarg na wyłonienie wykonawcy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy stawiając ambitny warunek, aby wykonać to zadanie w bieżącym roku szkolnym, co dla wielu wydawało się niewykonalne. Wykonawca został wyłoniony, umowa podpisana, rozbudowa szkoły ruszyła.  

            Dosłownie w dniu wczorajszym uzyskałem informację o zaakceptowaniu naszego projektu o dofinansowanie termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie, co w istotnym stopniu poprawi warunki pracy tej szkoły. W Łosiowie w planach mam również adaptację małej sali gimnastycznej na pomieszczenia do edukacji, posiadamy już projekt techniczny na wykonanie tego zadania  – zadanie jest bardzo ważne, gdyż umożliwi funkcjonowanie ośmioletniej szkoły podstawowej w jednym obiekcie. 

            W okresie wakacyjnym podjąłem także sprawę wdrożenia dziennika elektronicznego w naszych szkołach. Obecnie trwają prace związane z budową przyłączy szerokopasmowego Internetu dla szkół oraz rusza budowa bezprzewodowej sieci w szkołach, tak aby na każdym stanowisku nauczycielskim mógł być prowadzony dziennik elektroniczny.

Tradycyjnie w okresie wakacyjnym realizowane są sprawy organizacji dowozu uczniów do szkół – w drodze nieograniczonych przetargów wyłoniliśmy przewoźnika dowożącego uczniów do szkół i przedszkoli na terenie naszej gminy oraz przewoźnika dowożącego naszych uczniów do szkół w Brzegu, Kup i Grodkowie.

W związku z upływem kadencji dwóch dyrektorów gminnych placówek oświatowych ogłosiłem konkursy na te stanowiska. Z początkiem wakacji odbył się konkurs, który wyłonił kandydatów na dyrektora PP Nr 1 w Lewinie Brzeskim – Panią Ewę Warchał i Dyrektora PSP w Skorogoszczy – Panią Renatę Pawlus. Dnia 11 lipca uroczyście wręczyłem Paniom akty powierzenia stanowisk kierowniczych.

powierzenia stanowisk dyrektorskich.jpeg

W dniu 31 sierpnia 2017r. w moim imieniu Pan Dariusz Struski wręczył akt powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Przeczy Pani Joannie Dziasek.

Dziasek.jpeg

            Corocznie w okresie wakacyjnym odbywają się egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminów przystępują nauczyciele kontraktowi po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy. W tym roku wnioski o przeprowadzenie postepowania egzaminacyjnego złożyły trzy Panie, dla których na dzień 21 lipca zorganizowałem egzaminy. Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego wręczyłem uroczyście dnia 27 lipca br. Pani Bożenie Hadasz, nauczycielowi Przedszkola Publicznego Nr 2 w Lewinie Brzeskim, Pani Jolancie Kosmali i Pani Kamili Dziembowskiej, nauczycielom  PSP w Lewinie Brzeskim.

mianowanie nauczycieli.jpeg

            Dnia 4 września brałem udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Łosiowie i Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim. Muszę przyznać, że udział w takich uroczystościach jest zawsze dla mnie bardzo ważny, gdyż upewnia mnie, że zawsze warto podejmować nawet trudne wyzwania, aby poprawić warunki nauki i wychowania naszych dzieci i naszej młodzieży.

 

 

Szanowni Państwo.

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego życzę wszystkim uczniom i ich rodzicom aby rok szkolny 2017/2018 był dobrym czasem, w którym w bezpiecznych   i przyjaznych szkołach uczniowie zdobywać będą wiedzę, poznawać świat i realizować swoje zainteresowania i pasje. Życzę także w tym nowym roku szkolnym wszelkiej pomyślności nauczycielom i wszystkim pracownikom naszych szkół i przedszkoli. Szczególnie dziękuję tym, którzy mimo okresu urlopowego poświęcali swój czas na rzecz lokalnych środowisk, na zajmowanie się swoimi klasami, na przygotowanie ich do rozpoczynającego się roku szkolnego. Dziękuję dyrektorom, którzy praktyczne przez cały okres wakacyjny byli otwarci na współpracę w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

Burmistrz Lewina Brzeskiego

Artur Kotara