×
Wyszukaj w serwisie
×

Jak ten czas leci

W dniu wczorajszym, 6 września 2017 roku, Burmistrz Lewina Brzeskiego, Pan Artur  Kotara , wręczył Pani Beacie Hargot – Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie, oraz Pani Ewie Warchał – Dyrektorowi Przedszkola Publicznego Nr 1 w Lewinie Brzeskim, nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela za wieloletnią pracę.

Pani Ewa Warchał otrzymała nagrodę po przepracowaniu 30 lat, Pani Beata Hargot po 25 latach pracy zawodowej.

Nagrodę jubileuszową po przepracowaniu 20 lat otrzymała również Pani Renata Pietruńko – Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim.

Jak zwykle przy takich spotkaniach rozmowy dotyczą zmian, jakie zachodzą w systemie edukacji na przestrzeni wielu lat pracy nagradzanych dyrektorów.

Kończąc spotkanie Burmistrz, Pan Artur  Kotara , życzył wszystkim Paniom wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji i sukcesów w pracy na rzecz naszych dzieci i młodzieży.