×
Wyszukaj w serwisie
×

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2017

24. edycja akcji Sprzątanie świata - Polska przebiega pod hasłem:

„Nie ma śmieci - są surowce"

sprzątanie świata 2017= plakat.jpeg

Zapraszamy do kolejnej, wspólnej edukacji i działań dla zachowania i poprawy stanu środowiska. We wrześniu odbędzie się ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2017” pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce”.

Celami tegorocznej akcji są: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki.

Serdecznie zachęcamy dzieci, młodzież oraz wszystkich tym, którym zależy na ochronie środowiska do wzięcia udziału w tegorocznej akcji proekologicznej.

            W załączeniu znajduje się karta zgłoszenia, która stanowić będzie zgłoszenie Państwa do uczestnictwa w akcji „Sprzątania Świata – Polska 2017”. Proszę o jej wypełnienie i przesłanie do tut. Urzędu Miejskiego (odpowiadając na e-mail: ; listownie bądź pod nr faxu 77 424 66 38). Na podstawie zgłoszenia Gmina zakupi worki i rękawiczki, które będzie można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Rynek 26, pok. 14.

Po zakończonej akcji proszę o podanie informacji o ilości worków z zebranymi odpadami ze Sprzątania Świata i miejscu ich złożenia (sprawozdanie z przeprowadzonej akcji Sprzątania Świata). Na tej podstawie Gmina zleci wywóz odpadów. Informacje można zgłosić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Osoba do kontaktu: Kamila Lubczyńska, tel. 77 424 66 39, email:

 

PDFformularz-sprawozdania-sp.pdf
DOCkarta_zgłoszenia_Sprzątanie_Świata_2017.doc
PDFsprzatanie_swiata_2017rew_1-1_1.pdf