×
Wyszukaj w serwisie
×

„Misja szkoły i nauczycieli to rozwijać poczucie prawdy, dobra i piękna.” O.Św.Fr.

Dnia 12 października Burmistrz Lewina Brzeskiego, Pan Artur  Kotara , z okazji Dnia edukacji Narodowej, zaprosił na uroczyste spotkanie dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu gminy.

Tradycją jest już, że na spotkaniach takich wręczane są nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody zostały wręczone dyrektorom szkół podstawowych za ich szczególne zaangażowanie i wysiłek włożony we wdrażanie reformy oświaty.

Nagrody otrzymali:

  • Pani Beata Hargot – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie
  • Pani Renata Pawlus – Dyrektor Publicznej szkoły Podstawowej w Skorogoszczy,
  • Pan Zdzisław Biernacki – Dyrektor Publicznej szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim.

 

Wręczając nagrody Burmistrz powiedział: „Kierowanie szkołą, szczególnie w okresie wdrażanych zmian  w systemie edukacji, wymaga wyjątkowych predyspozycji. Dobry dyrektor musi umiejętnie kierować zespołem ludzi, ludzi z bagażem swoich osobistych doświadczeń, tak aby te indywidualne cechy i doświadczenia przełożyć na dobro uczniów, tak aby rozwijać w nich „poczucie prawdy, dobra i piękna”.

Z drugiej strony dobry dyrektor musi być menagerem kierowanego zakładu pracy, swojej szkoły. Musi dbać o sprawy finansowe swojej placówki,  o bezpieczne i przyjazne warunki do nauki i wypoczynku uczniów, musi dbać o warunki pracy swoich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, gdyż dopiero wszystkie te elementy razem tworzą dobrą szkołę, szkołę w której czują się dobrze uczniowie i nauczyciele, szkołę, którą cenią sobie rodzice. Takimi  placówkami są niewątpliwie nasze szkoły.”

Warto przy tej okazji dodać, że na wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty otrzymała Pani Ewa Warchał, Dyrektor przedszkola Publicznego Nr 1 w Lewinie Brzeskim.    

Na ręce dyrektorów Burmistrz złożył życzenia dla wszystkich pracowników szkół  i przedszkoli.

Drodzy nauczyciele i pracownicy oświaty.jpeg