×
Wyszukaj w serwisie
×

XVII Dzień Papieski w PSP Łosiów

Obchody XVII Dnia Papieskiego pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”, zawitały  w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Łosiowie. 16.10.2017 r. w sali gimnastycznej, przyozdobionej na tę okoliczność w barwy papieskie zabrzmiało, jak przed laty „Habemus Papam”, obwieszczające powołanie na głowę Stolicy Piotrowej kardynała Karola Wojtyłę.

Uczniowie z klas IV a i VI, przygotowali  akademię przybliżającą  postać Jana Pawła II. Społeczności szkolnej zaprezentowano przedstawienie słowno-muzyczne, w którym ukazano Jana Pawła II, jako człowieka  kochającego dzieci i młodzież. Ojciec Święty mówił: „Kocham dzieci. Bardzo lubię obserwować wschodzące słońce. Każdy człowiek, każde dziecko jest  słońcem, które wschodzi (...)”

 W czasie występu przybliżono sylwetkę Świętego Wędrowca, który przez cały okres swojego pontyfikatu nie rozstawał się z poczuciem humoru, dystansem do pełnionej funkcji, miłością do człowieka i pasją do przemierzania świata. Jan Paweł II, Papież Słowianin, Papież Polak, Lolek z wadowickiej szkoły. Człowiek skromny kochający ludzi, bezgranicznie ufający Bogu.

W teksty o naszym polskim Świętym wpleciono kilka utworów muzycznych, wśród których nie mogło zabraknąć ukochanej pieśni Ojca Świętego „Barki”, odśpiewanej w finale wspólnie przez wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły.

 Główne cele, jakie przyświecały spotkaniu, to ukazanie wzoru do naśladowania na przykładzie działalności Jana Pawła II,  uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka, rozwijanie zainteresowań historycznych, teologicznych i muzycznych.

Nad całością artystyczną czuwały: mgr Ida Zając i mgr Anna Nowacka, zaś dekorację  przygotowała mgr Teresa Rączka.

 

Tekst: A. Nowacka

Zdjęcia: T. Rączka