×
Wyszukaj w serwisie
×

Czy warto palić liście?

Wiele z nas podczas jesiennych porządków w ogrodzie zastanawia się co zrobić z liśćmi. Czy warto je palić?

Ustawa o odpadach mówi wyraźnie: "Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gmin nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów".

W przypadku Gminy Lewin Brzeski, gdzie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych, a odpady zielone powstające na terenie nieruchomości zgodnie z wprowadzonymi przepisami, mogą być wykorzystywane we własnym zakresie i na własne potrzeby poprzez kompostowanie lub w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami przekazywanie w wyznaczonych terminach dla przedsiębiorcy odbierającego odpady lub do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się w Lewinie Brzeskim przy ul. Fabrycznej (teren oczyszczalni ścieków) we wtorki i czwartki w godz. od 13.00. do 17.00

Liście i gałęzie są odpadem organicznym - dlatego też ich palenia nie postrzegamy na ogół jako czegoś szkodliwego. Ekolodzy są jednak zgodni, że nie warto palić w ogromnych ilościach gałęzi ani liści. Uwalniamy w ten sposób niepotrzebnie wiele dwutlenku węgla, podczas gdy najlepszą metodą pozbywania się liści i drobnych gałęzi jest przeznaczenie ich na kompost, wykorzystany później jako naturalny nawóz w ogrodzie. Aby zwiększyć przydatność uzyskanego w ten sposób nawozu warto mieszać liście np. ze skoszoną trawą albo obornikiem. Nie wszystkie rośliny lubią ten nawóz, ale na pewno przydać może się on do poprawienia kondycji np. wrzosów, różaneczników, malin, jeżyn, truskawek,  porzeczek czy agrestu. A jeśli zmieszamy liście z wieloma innymi odpadami organicznymi i dodatkowo dobierzemy z rozmysłem proporcje ilości z różnych gatunków drzew, uzyskany nawóz będzie jeszcze bardziej uniwersalny.

Liście chore i zarażone szkodnikami dla celów fitosanitarnych najlepiej spalić. Z uwagi na brak precyzyjnych przepisów - palenie liści jest zakazane na pewno jeśli zabrania tego regulamin porządkowy danego miejsca albo przepisy przeciwpożarowe. Istotne jest też oczywiście to, jak wielkie zapalimy ognisko. Jeśli palimy już ognisko nie wolno nam w nim oczywiście spalać odpadów innych niż gałęzie: nie wrzucamy więc opakowań, dużych ilości papieru czy materiałów tekstylnych, nie wspominając już o plastiku. Oprócz tego ognisko nie może zakłócać spokoju osób na sąsiednich posesjach - czyli np. powodować uciążliwego zadymienia sąsiednich podwórek oraz ograniczać widoczność na ulicach otaczających posesję.

Nie mniej jednak najlepszą i najbardziej polecaną metodą pozbywania się liści i drobnych gałęzi jest przeznaczenie ich na kompost.

 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Lewinie Brzeski