×
Wyszukaj w serwisie
×

Województwo opolskie walczy ze smogiem

We wrześniu 2017 r w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza podjęto na poziomie ogólnokrajowym i po konsultacjach na poziomie wojewódzkim następujące przeciwsmogowe rozwiązania systemowe:

Uchwała nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – regulacja, która zacznie obowiązywać od 01.11.2017r. zakazuje stosowanie w instalacjach spalania paliw stałych:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
  • mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm,
  • paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych,
  • paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%,
  • drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 01.08.2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U.2017.1690 z dnia 2017.09.05) - regulacja, która obowiązuje od 1 października 2017, przewiduje restrykcyjne wymagania dla kotłów o mocy od 0 do 500 kW produkowanych i instalowanych w Polsce. Regulacja nakłada na wprowadzających do obrotu kotły stosowanie wymagań konstrukcyjnych mających wpływ na poziom emisji tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz pyłu, jak również zakaz stosowania rusztu awaryjnego.

Rozporządzenie zakazuje sprzedaży pieców na węgiel szkodzących środowisku. Zgodnie z rządowym programem walki ze smogiem - od 1 października firmy nie mogą produkować piecy, a od lipca 2018 r. nie będą mogły ich sprzedawać w Polsce. Od początku 2018 r. na polskim rynku będą sprzedawane oraz dopuszczone do montażu wyłącznie kotły o najlepszych standardach emisyjnych. Zgodnie z rozporządzeniem, nowe restrykcje dotyczą kotłów o mocy nie większej niż 500 kW, czyli takich jakie stosowane są w domowych kotłowniach. Nowe piece, które są ręcznie zasilane paliwem, nie będą mogły emitować więcej niż 60 mg pyłu na metr sześcienny. W przypadku kotłów automatycznych, emisje nie będą mogły przekroczyć 40 mg pyłu na metr sześcienny.

Ograniczenie niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych - programy WFOŚiGW

Istniejącą obecnie dla mieszkańców gminy formą wsparcia wymiany „źródeł ciepła” jest niskooprocentowana pożyczka, częściowo umarzalna (30%) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Więcej informacji o programie WFOŚiGW można znaleźć na stronie internetowej www.lewn-brzeski.pl w zakładce Gmina- Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna – Powietrze oraz na stronę www.wfosigw.opole.pl

 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Lewinie Brzeski