×
Wyszukaj w serwisie
×

Nie pal śmieci w piecu

Piękna polska złota jesień – mieni się kolorami, liście żółkną, czerwienią się by opaść w końcu na ziemię tworząc jesienny dywan dla miłośników spacerów. Jesień to też czas gdzie wiatr mocniej wieje, dni są krótsze, wieczory chłodniejsze. Popołudniami chciałoby się usiąść i zrelaksować się w ciepłym i przytulnym domu. Często tej naszej owocującej kolorami porze roku towarzyszy czarny kłębiasty dym z kominów, nieprzyjemny i drażniący zapach w powietrzu… Mimo tego, że o szkodliwości palenia śmieci wie prawie każdy, to „domowych spalarni” wciąż nie ubywa.

Często w okresie grzewczym wiele osób pozbywa się śmieci paląc je w piecach domowych. Metoda ta jest pozornie oszczędna. Wbrew pozorom spalanie odpadów nie pozwoli zaoszczędzić na kosztach opału. Odpady mają małą wydajność energetyczną, a szkodliwe substancje chemiczne, jakie wydzielają się podczas spalania powodują wiele poważnych i groźnych chorób.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych, np. butelek plastikowych (PET), worków foliowych, opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, butów, lakierowanego drewna itp. Temperatura w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500 ºC.

Z domowych palenisk do atmosfery wydostają się wtedy szkodliwe substancje chemiczne, takie jak:

Pyły zawieszone: PM10 i PM2.5

Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Pyły inhalowane do płuc mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Drobne frakcje pyłów mogą przenikać do krwioobiegu, a dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc.

Dwutlenek siarki (SO2) powoduje: u ludzi trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu (obumieranie liści). Jest przyczyną powstawania siarczanów i kwasu siarkowego, co prowadzi do suchych i mokrych opadów kwaśnych deszczy. Odkładając się w glebie powoduje jej zakwaszenie i zasolenie.

Tlenki azotu (NOx) mogą być przyczyną zapalenia płuc i bronchitu. U roślin powodują uszkodzenia liści. W powietrzu tworzą kwas azotowy, który odkładając się w glebie podwyższa ich zawartość w produktach roślinnych.

Tlenek węgla (CO) jest trujący dla ludzi i zwierząt. Wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając transport tlenu. Oddziałuje także na centralny układ nerwowy. Pył odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi. Przyspiesza powstawanie trójtlenku siarki (SO3), który w powietrzu atmosferycznym tworzy z parą wodną aerozol kwasu siarkowego

metale ciężkie zaliczane do klasy I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen), III (ołów, chrom) W wyniku samorzutnych reakcji chemicznych z emitowanych pyłów zawierających węgiel organiczny i nieorganiczne chlorki, w obecności metali ciężkich (głównie miedzi) jako katalizatora oraz tlenu i pary wodnej z powietrza, powstają szczególnie groźne związki zwane dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków rakotwórczych, a powstają jako produkty uboczne spalania różnych odpadów

Dioksyny to najbardziej szkodliwe substancje, jakie zidentyfikowano w środowisku.

W gospodarstwach domowych można spalać tylko - poza opałem:

  • papier, tekturę i drewno
  • opakowania z papieru, tektury i drewna
  • odpady kory i korka
  • trociny, wióry i ścinki

NIE PAL ŚMIECI W DOMU, BO TO DROGO KOSZTUJE !!!

Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych i może nas to kosztować utratą zdrowia, które jest bezcenne…