×
Wyszukaj w serwisie
×

Będzie jaśniej i będzie bezpieczniej

 

              Oświetlenie uliczne należy niewątpliwie do tych elementów infrastruktury publicznej, które mają decydujący wpływ na komfort życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo. W tych też sprawach zarówno radni Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, jak i mieszkańcy zgłaszają od lat najwięcej wniosków i postulatów. Dużo kontrowersji budzi też zawsze wyłączanie oświetlenia ulicznego w porze nocnej, co niestety miało miejsce w przeszłości w naszej gminie. Mając na względzie zgłaszane przez mieszkańców potrzeby w tym zakresie, Burmistrz Lewina Brzeskiego, podjął działania mające na celu modernizację i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Gminie Lewin Brzeski.

               Realizując I etap założonych działań, podpisał w listopadzie br. umowę z firmą Tauron Dystrybucja S.A., w ramach której wymienione zostaną oprawy oświetleniowe, znajdujące się na słupach istniejącej sieci przesyłowej na energooszczędne oprawy z oświetleniem LED.
Wymiana oświetlenia pozwoli na oszczędność energii, a środki zaoszczędzone z tego tytułu - na rezygnację z wyłączania oświetlenia w godzinach późnonocnych. Ten etap podjętych działań realizowany jest już od grudnia 2017 roku i zakończy się w kwietniu 2018 roku.

               W II etapie założonych działań, w ramach poprawy efektywności i jakości oświetlenia, nastąpi sukcesywne uzupełnianie oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem istniejących słupów sieci przesyłowej, o co od wielu lat postulowali mieszkańcy Gminy, szczególnie na terenach wiejskich. Etap ten będzie realizowany przez okres 6 lat, zaczynając od 2018 roku.

               W ramach III etapu podejmowanych działań Gmina Lewin Brzeski dokona sukcesywnej wymiany ponad 200 opraw oświetleniowych, będących własnością Gminy, na oprawy LED. Ponadto, w ramach tego etapu dobudowane zostaną nowe punkty oświetleniowe. W celu realizacji tego etapu Gmina zleciła koncepcję budowy nowych punktów oświetlenia ulicznego, która będzie podstawą do opracowania projektu budowlanego i dobudowy nowych opraw na nowych słupach oświetleniowych. Trzeci etap działań będzie realizowany w miarę posiadanych przez Gminę możliwości finansowych.

               Najważniejszym efektem tych wszystkich działań będzie odczuwalna dla wszystkich poprawa jakości oświetlenia ulicznego – będzie jaśniej i będzie bezpieczniej.