×
Wyszukaj w serwisie
×

Jedno spotkanie i dwie Panie Ewy

            Dnia 7 grudnia 2017 roku, w gabinecie Burmistrza Lewina Brzeskiego, Pana Artura  Kotary , odbyła się miła uroczystość wręczenia Aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego Pani Ewie Tabian-Kani, nauczycielowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim. Staż na stopień nauczyciela mianowanego Pani Ewa odbyła w Gimnazjum w Lewinie Brzeskim, które z dniem 1 września 2017 roku włączone zostało do Szkoły Podstawowej. Co do zasady, staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. Jednak w przypadku nieobecności nauczyciela, trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, staż ulega przedłużeniu. Taka też sytuacja miała miejsce w przypadku Pani Ewy, która w czasie stażu przebywała na urlopie macierzyńskim – staż Pani Ewy został przedłużony o ponad rok. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego został złożony 26 października, a egzamin odbył się 28 listopada. Przed wręczeniem Aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego, zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela, Pani Ewa złożyła uroczyste ślubowanie.  

            W uroczystości uczestniczyła również Pani Ewa Jarosz, dyrektor Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy. Pani Ewa stanowisko Dyrektora Przedszkola w Skorogoszczy pełni od 1 stycznia 2008 roku. Po pierwszej kadencji powierzenie stanowiska dyrektora zostało Pani Ewie przedłużone na kolejne 5 lat, gdyż taką możliwość dawały Burmistrzowi zapisy ustawy Karta Nauczyciela. Obecnie, zmieniona Karta Nauczyciela nie przewiduje możliwości przedłużenia stanowiska dyrektora placówki oświatowej. Po każdej kadencji obowiązkiem gminy jest ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora.

            Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Skorogoszczy ogłoszony został 25 października 2017 roku. Termin składania ofert ustalono na dzień 20 listopada, a konkurs odbył się w dniu 30 listopada. Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Burmistrza, Kuratora Oświaty, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Związków Zawodowych, po wysłuchaniu koncepcji funkcjonowania i rozwoju Przedszkola w Skorogoszczy, a także po rozmowie i wysłuchaniu odpowiedzi na zadawane pytania, wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora – kandydatem została Pani Ewa Jarosz. Powierzenia stanowiska dyrektora dokonuje Burmistrz, który w dniu 7 grudnia wręczył Pani Ewie Jarosz akt powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy na okres 5-ciu lat.

            Jak można się domyśleć, dominującym tematem rozmowy były sprawy oświaty gminnej. Kończąc spotkanie Burmistrz życzył zaproszonym Paniom wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji i wielu sukcesów w pracy zawodowej.