×
Wyszukaj w serwisie
×

KOMUNIKAT 8/PD/2017 z dnia 15.12.2017 r.

 

o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej


DOCXKOMUNIKAT o wystąpieniu przekroczenia poziomu dop. pyłu zaw. PM10.docx (14,81KB)