×
Wyszukaj w serwisie
×

„Czy matematyka jest potrzebna w życiu?”

 

to tytuł debaty, która odbyła się 15 grudnia 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lewinie Brzeskim.

Uczestnikami debaty oksfordzkiej byli: p. dyrektor Zuzanna Gwarys, nauczyciele: p. Anna Szyłko, ks. Tomasz Bäcker, p. Teresa Mostowska, p. Anna Dobrowolska-Urbanek, p. Iwona Kasprzak (opiekun uczniowskiego projektu edukacyjnego), zaproszeni uczniowie oddziałów gimnazjalnych i oddziałów szkoły podstawowej.

Debatę zorganizowano, by odpowiedzieć na pytanie „Po co ja się tego uczę?”, często zadawane przez uczniów podczas lekcji matematyki. Były również inne, ważne powody: uczniowie oddziałów gimnazjalnych mają obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na wybrany temat, stąd grupa uczniów klasy 2a podjęła się zorganizowania debaty. Ponadto w okresie od września do grudnia 2017 r. w szkole realizowany jest program grantowy mPotęga finansowany przez Fundację mBanku pn. „Matematyka jak kurz – jest wszędzie i już!” pod opieką nauczycielek matematyki p. Anny Dobrowolskaiej-Urbanek i p. Iwony Kasprzak.

Przygotowania do tego przedsięwzięcia trwały aż 8 tygodni. Debata oksfordzka ma określony przebieg. Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. „Czy matematyka jest potrzebna w życiu?”. Debacie przewodniczył Marszałek, który prowadził dyskusję i czuwał nad przestrzeganiem zasad. Po prawej stronie Marszałka zasiadła grupa Propozycji (ZA), a po lewej grupa Opozycji (PRZECIW). W debacie oksfordzkiej zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej i wszelkie inne niekulturalne zachowania.

Uczniowie z grupy Propozycji i grupy Opozycji przedstawiali na przemian swoje argumenty i podważali argumentację drużyny przeciwnej, dyskusja była bardzo interesująca. Grupa Propozycji wskazywała niezbędność matematyki we wszystkich sferach życia (w kuchni – odmierzanie i przeliczanie ilości potrzebnych produktów, w krawiectwie – zdejmowanie miary i szacowanie ilości potrzebnego materiału, w rolnictwie – obliczanie ilości potrzebnego ziarna do zasiewu i szacowaniu zysku z upraw, podczas urządzania mieszkania – obliczanie ilości potrzebnych materiałów do wykończenia wnętrz i sporządzania kosztorysu inwestycji, podczas korzystania z usług bankowych – kredyty, pożyczki, lokaty itd.). Grupa Opozycji dzielnie odpierała argumentację, próbując widownię przekonać, że dla ułatwienia można wprowadzić np. miary: mały – średni – duży, albo zamiast usług bankowych – korzystać z barteru.

Przedstawiciele każdej z grup podsumowali swoją argumentację, wówczas nastąpiły dwa głosowania widowni i zaproszonych gości. W pierwszym publiczność odpowiedziała, co myśli na temat tezy: „Czy matematyka jest potrzebna w życiu?”. Wynik tego głosowania zaskoczył nawet nauczycielki matematyki ! 92% publiczności stwierdziło, że matematyka jest potrzebna w życiu i tylko 8% było odmiennego zdania. Drugie głosowanie dotyczyło wskazania zwycięzcy debaty – określenia, czyje argumenty były bardziej przekonujące. Zdecydowana większość oddała swój głos za grupą Propozycji.

Po debacie p. dyrektor Zuzanna Gwarys podziękowała uczniom i nauczycielkom, doceniła wkład i zaangażowanie w przygotowanie tego przedsięwzięcia. Zwróciła uwagę, że bardzo trudno znaleźć argumenty przeciw tezie „Czy matematyka jest potrzebna w życiu?”, ponieważ wiadomo, że Matematyka jak kurz – jest wszędzie i już!