×
Wyszukaj w serwisie
×

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu przypomina

 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu przypomina o obowiązujących zasadach zimowego utrzymania chodników, zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku, poprzez uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. W związku z faktem, iż Zarząd Dróg Wojewódzkich nie pobiera takowych opłat na całej sieci zarządzanych dróg, uprzątniecie śniegu, błota i lodu z chodników należy właśnie do tych wszystkich, których nieruchomość bezpośrednio graniczy z chodnikami.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie natomiast prowadził czynności prowadzące do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z obiektów mostowych.

 

Wszyscy korzystający z infrastruktury przeznaczonej przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo w sezonie zimowym.