×
Wyszukaj w serwisie
×

„Matematyka jak kurz – jest wszędzie i już!”

     Przekonali się o tym uczniowie oddziałów gimnazjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim. Od września do grudnia 2017 r. w szkole realizowany był program edukacyjny pod taką właśnie nazwą. Nauczycielki matematyki p. Anna Dobrowolska-Urbanek i p. Iwona Kasprzak przystąpiły do IV edycji konkursu grantowego w ramach programu ”mPotęga”, ich pomysł na rozwijanie umiejętności matematycznych został nagrodzony przez Fundację mBanku dofinansowaniem w wysokości 8 tys. złotych. Nauczycielkom zależało na stworzeniu możliwości do eksperymentowania, pogłębiania treści, rozbudzenia ciekawości uczniów oraz uświadomieniu wychowankom, że nauka matematyki może być nowoczesna, przyjazna i skuteczna.

     W ramach projektu gimnazjaliści brali udział w różnorodnych formach edukacji matematycznej: przeprowadzono cykl warsztatów opartych na metodzie eksperymentu oraz rozwijających wyobraźnię przestrzenną nt. geometrii kartki papieru, warsztaty rozwijające zainteresowania uczniów matematyką (rozwiązywanie i układanie zagadek, rebusów i łamigłówek logicznych), zajęcia z gier logicznych i strategicznych, wydano kilka numerów gazetki pn. „Rozmaitości matematyczne”, przeprowadzono debatę oksfordzką „Czy matematyka jest potrzebna w życiu?”, odbył się również wieczór z matematyką. Główną atrakcją tego spotkania była gra terenowa, podczas której gimnazjaliści rywalizowali parami, a ich celem było znalezienie na terenie szkoły, sześciu ukrytych kopert oznaczonych wybranym logo, a następnie rozwiązanie tych zadań. Taka forma organizowania czasu wolnego bardzo spodobała się uczniom, chętnie wzięliby udział w kolejnych tego typu spotkaniach. Podsumowaniem wieczoru było wręczenie nagród dla najlepszych zespołów, ponadto każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę za udział w spotkaniu.

     Organizatorki zajęć zaproponowały uczniom bardzo zróżnicowane formy aktywności matematycznej tak, aby każdy chętny uczeń mógł wziąć udział w projekcie, wystarczyły tylko chęci. Taki sposób nauki matematyki jest bardzo skuteczny: uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez działanie, zupełnie inaczej niż podczas typowych lekcji, aktywność poznawcza jest na wysokim poziomie, ponadto kształtowane są postawy przedsiębiorcze gimnazjalistów.

     W piątek 12 stycznia br. nastąpiło uroczyste podsumowanie projektu. Pan dyrektor Zdzisław Biernacki oraz pani wicedyrektor Zuzanna Gwarys wręczyli nagrody uczestnikom projektu. Najlepsi w konkursie matematycznym – Lidze Zadaniowej byli: Weronika Kuzara (I m-ce), Kacper Lewicki (II m-ce) oraz Marta Kucharska (III m-ce), oprócz atrakcyjnych nagród rzeczowych gimnazjaliści otrzymali piękne puchary. Doceniono również uczennice, które znalazły się tuż za podium: Weronikę Tokarek, Klaudię Wachowską, Patrycję Wojtynę i Dominikę Rutowicz. Zwycięzcami konkursu na rebus lub krzyżówkę matematyczną zostali: Justyna Jermak, Jakub Fornal i Mateusz Polak. Nagrody odebrali także uczniowie, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem podczas realizacji projektu: Justyna Jermak, Justyna Misztal, Angelika Solarz, Hubert Wilczyński i Mateusz Polak.

     Dyrektorzy serdecznie gratulowali nagrodzonym uczniom, dziękowali za tak liczny udział we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach programu grantowego. Szczególne podziękowania i gratulacje otrzymały organizatorki - nauczycielki matematyki p. Anna Dobrowolska-Urbanek i p. Iwona Kasprzak. Uczniowie podziękowali gromkimi brawami.