×
Wyszukaj w serwisie
×

Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego II kadencja

Marszałek Województwa Opolskiego informuje, że dobiega końca I kadencja Forum Młodzieży Województwa Opolskiego i zgodnie z procedurą zostanie powołane Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego.

Forum będzie działać na terenie województwa, jego kadencja potrwa dwa lata.   Marszałek Województwa Opolskiego powoła od dwudziestu do czterdziestu członków Forum. Kandydatem może być każdy przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta, Gminy lub Powiatu, działającej na obszarze województwa opolskiego, przy czym do Forum może być powołanych max. 2 członków tej samej rady. Kandydatem może być również osoba indywidualna w wieku od 13 do 20 lat zamieszkała na terenie Województwa, nie przynależąca do Rady. Kandydat na członka Forum będzie miał za zadanie zaproponowanie rozwiązania zadania  problemowego, znajdującego się w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym (formularz google). Przy wyborze kandydatów zespół powołany przez Marszałka Województwa Opolskiego będzie zwracał uwagę na kreatywność, sposób podejścia do problemu, faktyczną możliwość realizacji zaproponowanego działania oraz osiągnięcie efektu w realizacji zadania.

Szczegóły zgłaszania kandydatów i funkcjonowania Forum w załączonym Zarządzeniu nr 3/2018

1. PDFOgłoszenie-o-naborze-członków Forum Młodzieży Samorządu Woj. Op..pdf (364,39KB)

2. PDFzarządzenie 3-2018.pdf (212,67KB)

https://docs.google.com/forms/d/1ohaPstBCPmwB-3DGjZBJTiDBxdZ5eHI_M9mjtb9g0kY/viewform?edit_requested=true

 

3.DOCXzał 2 zgoda na kandydowanie na członka Forum.docx (11,29KB)

4.DOCXzał. 3 lista poparcia dla kandydata na członka Forum.docx (16,01KB)

Poniżej link do ogłoszenia o naborze członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego:

http://bip.opolskie.pl/2018/01/ogloszenie-o-naborze-czlonkow-forum-mlodziezy-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-ii-kadencji/

 

Szczegóły zgłaszania kandydatów do Zespołu ds. wyłonienia członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego:

1.PDFOgłoszenie-o-naborze-do-zespołu-ds. wyłonienia członków Forum Młodzieży Samorządu Woj. Op..pdf (366,69KB)

2.DOCXFormularz zgłoszeniowy dla kandydatów do zespołu ds. wyłonienia członków Forum Młodzieży Samorządu WOj. Op..docx (17,25KB)

 

wrds.png