×
Wyszukaj w serwisie
×

NIE BĄDŹ ŁOŚ - WYPOŻYCZ COŚ

 

 

Rozwój czytelnictwa w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie

.

Nasza szkoła w I semestrze roku szkolnego realizowała Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, dotyczący wspierania bibliotek szkolnych i pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów oraz promocji czytelnictwa wśród  dzieci i młodzieży. Towarzyszył  temu  zakup 282 książek, nowości wydawniczych i lektur dla naszej szkoły o wartości 5200 zł.  Książki te zaproponowali sami uczniowie, a   zaopiniowała   Rada Rodziców.                                                             

        W ramach tego programu 6 XI 2017 r.  miało miejsce wydarzenie czytelnicze „Jesienne spotkanie z poezją” z udziałem poetów Klubu Literackiego w Brzegu. Oprawę muzyczną i wokalną zapewnili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie.  Spotkania z literatami weszły w kanon wydarzeń kulturalnych naszej szkoły. Dodatkowo każda klasa w szkole  realizowała projekt edukacyjny oparty na wykorzystaniu księgozbioru biblioteki szkolnej, łącznie 11 projektów. Dostosowano też organizację pracy biblioteki szkolnej  do potrzeb uczniów, w tym niepełnosprawnych. Umożliwiono  wypożyczanie  książek dzieciom również na okres ferii zimowych i letnich. Realizacja programu przebiegała planowo. Dużym zainteresowaniem cieszyły się projekty uczniowskie; od projektowania zakładek, okładek do ulubionych książek poprzez tworzenie własnych dzieł, sięganie do literatury patriotycznej, podkreślającej odzyskanie niepodległości,  aż do spojrzenia na gminę okiem mola książkowego. Dzięki programowi  wyraźnie zwiększyło się zainteresowanie uczniów czytelnictwem, co mamy nadzieję przełoży się na ogólny rozwój osobowości naszych podopiecznych a także lepsze wyniki w nauce.

 

                                                                                                                Jadwiga Fornal