×
Wyszukaj w serwisie
×

Gdzie trafiają bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Lewin Brzeski?

 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom jest jednym z obowiązków Gminy wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r., poz. 1840 t.j.).

Bezdomne zwierzęta to zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

Pamiętajmy, że nie każdy pies wałęsający się jest psem bezdomnym. Zdarzają się przypadki, że „bezdomne psy” to zwierzęta niewłaściwie i nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela. Osoba posiadająca psa powinna sprawować nad zwierzęciem właściwą opiekę,  a w szczególności nie pozostawiania jej bez dozoru, chyba że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, za ogrodzeniem lub na uwięzi. Pies powinien być prowadzony na smyczy, a zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w przypadku, gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem, przy czy właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za psa zwolnionego ze smyczy. Gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

Przypadki wałęsających się psów, często mylonych z psami bezdomnymi, można  zauważyć w okresie godowym, kiedy to watahy psów kierowanych instynktem rozrodczym warują w miejscach gdzie przebywa samica. Niewskazane jest aby takie psy dokarmiać, ani zamykać, bo uniemożliwi to zwierzęciu powrót do swojego domu.

Uzasadnione przypadki bezdomnych psów należy zgłaszać do pracownika Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, do Straży Miejskiej lub do Komisariatu Policji. Na podstawie zgłoszenia podejmowane są działania polegające na wyłapaniu bezdomnego zwierzęcia. Bezdomne zwierzęta są wyłapywane przez: Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno- Handlowych- Wielobranżowych „GABI” Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice.

Wyłapane bezdomne zwierzęta będą przekazywane, w ramach umowy, w miarę wolnych miejsc do:

  • Schroniska dla bezdomnych zwierząt Fundacji „Mali bracia” św. Franciszka, Paryż 7a, 46-034 Damarydz (Gmina Pokój), prowadzonym przez Fundację „Mali bracia” św. Franciszka z siedzibą ul. Ligudy 12, 45-109 Opole, NIP: 754-27-10-322, KRS: 0000093119, lub
  • Schroniska S.O.S. dla zwierząt „PSIA CHATA”, ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów, prowadzonym przez Fundację S.O.S. dla Zwierząt z siedzibą ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów- Maciejkowice, NIP: 629-23-74-672, KRS: 0000258182.

Pamiętajmy, że "Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę".

 

Osoba do kontaktu w sprawie bezdomnych zwierząt:

Kamila Lubczyńska, tel. 77 424 66 39 lub 506 370 782

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim