×
Wyszukaj w serwisie
×

Czujniki powietrza - Airly

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Lewin Brzeski, Burmistrz Lewina Brzeskiego zakupił cztery sensory jakości powietrza Airly, które zostały zamontowane na 4 obiektach gminnych: 2 sensory w Lewinie Brzeskim oraz po 1 sensorze w Skorogoszczy i Łosiowie, tj.:

  • przy budynku OSP w Lewinie Brzeskim,
  • przy budynku „Olimpii” na ul. Powstańców Śląskich,
  • przy budynku OSP w Skorogoszczy,
  • przy budynku OSP w Łosiowie.

 

Poprzez sensory możliwe jest zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie danych w czasie rzeczywistym. W oparciu o te dane, na mapie online oznaczane są informacje o jakości powietrza. Sensory Airly mierzą m.in.: poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza.

Zebrane dane pomiarowe przedstawiane są zgodnie z europejskim wskaźnikiem jakości powietrza CAQI (Common Air Quality Index), za pomocą diody, której kolor odpowiada aktualnemu zanieczyszczeniu powietrza, zgodnie ze skalą CAQI wskazaną w tabeli poniżej.

Indeks jakości powietrza

Zanieczyszczenie powietrza

PM10 [μg/m3]

PM2,5 [μg/m3]

Bardzo dobry

0-25

0-15

Dobry

25-50

15-30

Umiarkowany

50-90

30-55

Dostateczny

90-135

55-82.5

Zły

135-180

82.5-110

Bardzo zły

> 180

> 110

 

 

Dzięki sensorom każdy mieszkaniec Gminy Lewin Brzeski może świadomie podejmować decyzje dotyczące przebywania w miejscach, w których nasycenie substancji szkodliwych może być wysokie.

Dane określające stan powietrza wraz z mapą dostępne są na stronie:

http://lewin-brzeski.pl/7756/czujniki-powietrza-airly.html

http://map.airly.eu/pl/#latitude=50.75050&longitude=17.61747&id=2519

 

Dostępna jest również mapa sieci czujników jakości powietrza oraz aplikacje, którą można pobrać na telefon, aby móc korzystać na bieżąco z informacji o jakości powietrza. Zapraszamy na stronę https://airly.eu/pl/