×
Wyszukaj w serwisie
×

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za rok 2017.

W poniedziałkowe późne popołudnie 29 stycznia, odbyło się coroczne spotkanie Burmistrza Lewina Brzeskiego Pana Artura  Kotary z mieszkańcami Gminy Lewin Brzeski. W spotkaniu uczestniczyli również: Pan Dariusz Struski – Zastępca Burmistrza, Pan Waldemar Włodek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, Pan Paweł Chojnacki – Prezes ZMK w Lewinie Brzeskim, radni powiatowi i gminni, dyrektorzy placówek oświatowych.

Program wydarzenia obejmował prezentacje działań podjętych przez Burmistrza w roku 2017 na rzecz mieszkańców poszczególnych miejscowości gminnych oraz plany inwestycyjne na rok 2018, w tym kontynuację inwestycji już rozpoczętych.

Zaraz po wystąpieniu Burmistrza, z sali rozległy się pytania mieszkańców, w tym m.in. o budowę centrum integracji społecznej czy plany walki ze smogiem. Po sprawnie udzielonych odpowiedziach przez Pana Burmistrza, zakończył on spotkanie składając jeszcze raz noworoczne życzenia wszystkim przybyłym na spotkanie.

 

W załączeniu znajdziecie Państwo prezentację dotyczącą działalności Burmistrza za rok 2017.
PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za rok 2017.pdf