×
Wyszukaj w serwisie
×

Pomyśl zanim spróbujesz

    


     14 i 15 lutego 2018r. w ramach programu „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ” dotyczącego profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia realizowanego w województwie opolskim w latach 2016-2019, w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie, odbyły się trzy spotkania z Magdą Bielecką- asystentką Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej oraz Nieletnich i Patologii KPP w Brzegu, podczas którego były omówione zagadnienia dot. cyberprzemocy, odpowiedzialności karnej osób nieletnich oraz konsekwencji prawnych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych, a także bezpiecznej drogi do szkoły i domu.

     Uzależnienia są jednym z największych zagrożeń obecnych czasów. Stres, rywalizacja, potrzeba akceptacji w środowisku powodują często sięganie po różnego rodzaju środki odurzające, leki, alkohol, a także narkotyki. Problem uzależnienia dotyczy całego społeczeństwa ale najmocniej daje się dostrzegać wśród dzieci i młodzieży.
Zażywanie środków psychoaktywnych związane jest z ryzykiem występowania szkód zdrowotnych, a także przyczynia się do nasilania zachowań antyspołecznych, nasila agresję, osłabia hamulce społeczne, powoduje absencję szkolną, nieprawidłową realizację obowiązku szkolnego oraz konflikty rówieśnicze.

     Podczas dwóch spotkań w klasach IV – VI i VII – II i III gimnazjum był prezentowany film „ Gdzie jest Mimi?”, który stanowił podstawę do pogadanki z młodzieżą dotyczącą przemocy rówieśniczej, z naciskiem na sytuacje, w których wykorzystywany jest Internet. Dzieci nabyły wiedzę, gdzie przebiega granica pomiędzy żartem, a aktem przemocy, jak reagować na zagrażające sytuacje, gdzie szukać pomocy i jakie konsekwencje grożą sprawcom cyberprzemocy. Ważnym akcentem spotkania była tematyka dotycząca uzależnienia od środków psychoaktywnych, które stanowią często ucieczkę od świata realnego.

     Podczas spotkania w klasach I – III emitowane były krótkie filmy z zakresu zasad bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły.

     Spotkania z funkcjonariuszem Policji stanowią cenną lekcję dla dzieci i młodzieży. Pozwalają na bezpośredni kontakt z osobami, na co dzień pracującymi w środowisku osób dotkniętych przemocą i uzależnieniami oraz są świadkami kolizji drogowych będących wynikiem nie przestrzegania zasad bezpiecznego ruchu drogowego.

Pedagog szkolny – mgr Katarzyna Świderska

Zdjęcia – mgr Teresa Rączka.