×
Wyszukaj w serwisie
×

OSP Skorogoszcz

 

W dniu 3 marca 2018 r. odbyła się wielka uroczystość w jednym z sołectw Gminy Lewin Brzeski. Ochotnicza Straż Pożarna w Skorogoszczy – decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszka Suskiego - włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uroczystość poprzedzona była mszą świętą w kościele parafialnym pw. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy, następnie ulicami miejscowości ruszył przemarsz w kierunku jednostki.

Wśród gości zaproszonych przez Burmistrza Lewina Brzeskiego Pana Artura Kotarę  znaleźli się m.in. Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Maciej Stefański, Komendant Miejski PSP w Opolu bryg. Paweł Kielar, Komendant Powiatowy PSP w Brzegu bryg. mgr inż. Dariusz Maciążek, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Brzegu kpt. Jacek Nowakowski, Radny Powiatu Pan Adam Dziasek, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Waldemar Włodek wraz z Radnymi, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Piotr Cierpisz, Zarząd OSP w Skorogoszczy, sołtysi.

Burmistrz Lewina Brzeskiego złożył gratulacje na ręce Zarządu OSP w Skorogoszczy, jednocześnie dziękując im za ofiarną służbę społeczną w ratowaniu życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz zapobieganiu zjawiskom powodującym te zagrożenia i życząc dalszych sukcesów, a raczej „(…) tylu samo powrotów, co wyjazdów”.

Prezes OSP w Skorogoszczy Pan Przemysław Piechówka, w swoim wystąpieniu zdradził, ile wysiłku kosztowała możliwość wstąpienia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Podnoszenie kwalifikacji pożarniczych czy pozyskanie niezbędnego sprzętu specjalistycznego to tylko podstawowe warunki ustawowe. A co daje takie zaszczytne miano? Jednostka uzyska teraz szersze uprawnienia - dowódca zastępu będzie mógł samodzielnie dowodzić akcją, a druhowie będą mogli działać na terenie całego powiatu brzeskiego, jak również województwa.

OSP Skorogoszcz w 2016 roku obchodziła jubileusz 70-lecia istnienia. Obecny kształt kadrowy tworzy 34 strażaków ochotników, w tym 5 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wartym dodania jest również fakt, iż w powiecie brzeskim łącznie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym znajduje się 10 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.