×
Wyszukaj w serwisie
×

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

 

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia w formie preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej.

 
 
 
 

 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy

Z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu

ZAPRASZA NA

Instrumenty zwrotne szansą na wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim. Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia w formie preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej.

Spotkanie informacyjne adresowane do osób zainteresowanych otworzeniem działalności gospodarczej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa opolskiego odbędzie się 20 marca (wtorek) o 11:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala Orła Białego (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).


W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 marca 2018 r., do godziny 14.00.

Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady udzielania pożyczek na rozwój oraz rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail:

Zapraszamy serdecznie!