×
Wyszukaj w serwisie
×

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowa Wieś Mała, Buszyce, Chróścina, Różyna


Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowa Wieś Mała, Buszyce, Chróścina, Różyna” ma na celu poprawę dostępności mieszkańców i przyjezdnych do obiektów użyteczności publicznej takich jak: kościoły, obiekty kultu religijnego, place zabaw, świetlice wiejskie oraz poprawę bezpieczeństwa osób i pojazdów korzystających z tych dróg. Przebudowa obejmuje łącznie 1.267 km dróg gminnych oraz 0,321 km drogi powiatowej przebiegającej na terenie istniejących jednostek osadniczych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu wyniosła 744 687,77 zł, uzyskane dofinansowanie z PROW 2014-2020 to 375 467,00 zł. W ramach zadania wykonano następujące prace:

- w m. Buszyce: 190m nawierzchni bitumicznej,
- w m. Różyna 321m nawierzchni bitumicznej,
- w m. Chróścina 270m nawierzchni bitumicznej,
- w m. Nowa Wieś Mała 807m nawierzchni bitumicznej.

Wszystkie prace wykonała firma  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga, z siedzibą w  Jaryszowie.