×
Wyszukaj w serwisie
×

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wronów

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wronów” miała na celu przebudowę 430m drogi gminnej w miejscowości Wronów co skróciło czas dojazdu do miejsc użyteczności publicznej oraz w znacznym stopniu zmniejszyło zużycie środków transportu korzystających z tej drogi współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu wyniosła 189 303,00 zł, uzyskane dofinansowanie z PROW 2014-2020 to 85 295,00 zł. W ramach zadania 430 m nawierzchni szutrowej w miejscowości Wronów zamieniono na nawierzchnię asfaltową oraz wyregulowano część krawężników granitowych. Wszystkie prace wykonała firma  Brukarstwo, Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne JARZĄBEK Sp. J.  z siedzibą w Brzegu.