×
Wyszukaj w serwisie
×

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Przecza i Skorogoszcz

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Przecza i Skorogoszcz” miała na celu poprawę bezpieczeństwa osób i pojazdów korzystających z dróg. Zmiana nawierzchni obejmowała 2 drogi o łącznej długości 755m przebiegających na terenach istniejących jednostek osadniczych współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu wyniosła 376 625,72 zł, uzyskane dofinansowanie z PROW 2014-2020 to 195 293,00 zł. W ramach zadania 485 m nawierzchni szutrowej w miejscowości Przecza zamieniono na nawierzchnię asfaltową natomiast w miejscowości Skorogoszcz zmianie nawierzchni uległo 270m nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z kostki betonowej. Wszystkie prace wykonała firma  Brukarstwo, Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne JARZĄBEK Sp. J.  z siedzibą w Brzegu.