×
Wyszukaj w serwisie
×

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

 

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, mając na uwadze troskę o historyczne dziedzictwo kresowe, dążenie do ochrony pamięci historycznej budowanej przez dramatyczne doświadczenia mieszkańców Kresów II RP, którzy po wojnie przybyli do Brzegu, podjęło decyzję o gromadzeniu kolekcji pn. „ARCHIWUM KRESOWE”.

 

W związku z powyższym, wszystkie osoby zainteresowane współpracą z brzeskim Muzeum Piastów Śląskich, będące w posiadaniu fotografii, dokumentów, dzieł sztuki, wyrobów rzemieślniczych czy innych przedmiotów zabytkowych, przywiezionych z Kresów na ziemie powiatu brzeskiego, proszone są o kontakt z Panią Teresą Piasecką (tel. 77 416 32 57 wew. 118) – kustoszem zajmującym się tworzeniem nowego zbioru.

 

Zasoby Archiwum Kresowego służyć mają badaniom naukowym oraz ekspozycjom muzealnym. Należy podkreślić, iż przekazywanie bądź kopiowanie obiektów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym względzie normami prawnymi.

 

 

herb.jpeg