×
Wyszukaj w serwisie
×

Darmowe szkolenia – płatne staże

Pragniemy poinformować, iż obecnie na terenie powiatów: prudnickiego, głubczyckiego, nyskiego, namysłowskiego i brzeskiego  realizowane są  projekty pn.: ”Lepsze jutro nadchodzi już dziś”  w ramach Osi Priorytetowej 7. Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 oraz projekt "Opolska akademia sukcesu"  w ramach Osi Priorytetowej 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, bierne zawodowo, z woj. opolskiego (powiaty j/w), znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
 

Więcej informacji na załączonych plakatach!