×
Wyszukaj w serwisie
×

Kolejne nabory wniosków w RLGD "Opolszczyzna"

 

W dniach 7 - 18 maja br. prowadzone będą kolejne nabory wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna".
Odpowiednie ogłoszenia o naborze pojawią się na stronie internetowej http://www.lgropolszczyzna.pl/ w dn. 23 kwietnia br.

Ogłoszony zostanie  m.in. po raz kolejny nabór na Przedsięwzięcie 1.2.2 - Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego, jedyne do którego aplikować mogą przedsiębiorcy (nie rybacy). Szczególnie chętnie widziane byłoby tutaj utworzenie lub rozwój  restauracji, punktów gastronomicznych itp., które prowadziłyby lub już prowadzą sprzedaż potraw z lokalnych ryb.

Można ubiegać się o max. kwotę 300 000,00zł dofinansowania, co stanowić może max. 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest utworzenie lub utrzymanie miejsca pracy przez min. 3 miesiące w roku przez 3 kolejne lata lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać z biurze RLGD "Opolszczyzna" (ul. Zajączka 7/1 w Opolu, tel. 535 797 544, e-mail: )

 

 

Kolejne nabory wniosków w RLGD.jpeg