×
Wyszukaj w serwisie
×

Wejdź na ścieżkę sukcesuRuszył projekt pt.: „Wejdź na ścieżkę sukcesu” współfinansowany przez UE w ramach EFS skierowany do mieszkańców województwa opolskiego, w wieku 18-67 lat, pracowników przedsiębiorstw, którzy zagrożeni są zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracowników, w tym również pracowników dużych przedsiębiorstw oraz osoby odchodzące od rolnictwa (posiadających gospodarstwo rolne powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczonych w KRUS, ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem).

 

W ramach projektu oferowane są szkolenia zawodowe dostosowane do Uczestników, doradztwo zawodowe, certyfikat uzyskania kwalifikacji zawodowych, pośrednictwo pracy oraz stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, catering, materiały szkoleniowe.

 

Miejsce spotkań dostosowane jest do potrzeb Uczestników. Szkolenia zorganizowane będą w miejscu zebrania się grupy średnio 12- osobowej na terenie województwa opolskiego.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Wszelkie pytania proszę kierować pod nr 699 670 225 lub mailowo: