×
Wyszukaj w serwisie
×

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu odznaczona

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu odznaczona Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (OBROŃCY GODNOŚCI DZIECI).

Z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka ministra Marka Michalaka nasza szkoła otrzymała niezwykłe zaszczytne  wyróżnienie.

W czasie XIV Zlotu Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie  pan Marek Michalak osobiście odznaczył naszą szkołę. Był to dla nas czas szczególny.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka jest to polskie odznaczenie resortowe, ustanowione 15 lutego 2013 rozporządzeniem Prezydenta RP. Odznakę stanowi wykonany w metalu srebrzony i oksydowany medal o średnicy 32 mm. Na stronie licowej widnieje ujęte na wprost przedstawienie portretowe Janusza Korczaka okolone wypukłym przerwanym u dołu napisem majuskułowym w języku łacińskim: INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (OBROŃCY GODNOŚCI DZIECI). Na stronie odwrotnej, okolonej wypukłym majuskułowym napisem: RZECZNIK PRAW DZIECKA przerwanym u dołu wypukłym monogramem z liter RP, widnieje pośrodku stylizowany wizerunek drzewa z młodym pędem u dołu.

     Jak powiedział Janusz Korczak „Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil”.  Otrzymanie odznaczenia było jedną z nich.  Odznaka jest dla nas nie tylko wyróżnieniem, docenieniem naszych działań,  ale przede wszystkim   zobowiązaniem do dalszej pracy na rzecz  dzieci.