×
Wyszukaj w serwisie
×

Nowe zasady segregacji odpadów

Nowe zasady segregacji odpadów

            Od 1 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Oprócz dotychczasowych frakcji, będziemy segregować papier i tekturę do niebieskiego pojemnika.

Wprowadzenie zmian jest wynikiem Rozporządzenia Ministra Środowiska, które ujednolica w całym kraju zasady segregowania odpadów. Zgodnie z zasadami segregacji odpadów komunalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów - odpady zbierane będą w pojemnikach o następujących kolorach: niebieski - papier i tektura, żółty - metale i tworzywa sztuczne, zielony - szkło, brązowy - BIO (odpady biodegradowalne), czarny- pozostałości po segregacji (odpady zmieszane).

            Każda nieruchomość zamieszkała zostanie nieodpłatnie doposażona w pojemnik koloru niebieskiego. Pojemniki będą dostarczane przez pracowników spółki gminnej sukcesywnie dla wszystkich mieszkańców gminy, którzy zadeklarowali segregowanie odpadów. Od momentu otrzymania pojemnika niebieskiego należy segregować według nowych zasad:

 

Pojemnik niebieski (papier i tektura):

Wrzucamy:

    opakowania z papieru, karton, tekturę,

    katalogi, ulotki, gazety i czasopisma,

    papier szkolny i biurowy,

    zeszyty i książki,

    papier pakowy, torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

    ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,

    papieru lakierowanego i powleczonego folią,

    papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,

    kartonów po mleku i napojach,

    papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

    tapet,

    pieluch jednorazowych i podpasek,

    zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych.

 

Pojemnik zielony (szkło):

Wrzucamy:

   Butelki i słoiki po napojach i żywności,

   szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

    ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,

    szkła okularowego,

    szkła żaroodpornego,

    zniczy z zawartością wosku,

    żarówek i świetlówek,

    reflektorów,

    opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,

    luster, szyb okiennych i zbrojonych,

    monitorów i lamp telewizyjnych,

    termometrów i strzykawek.

 

Pojemnik żółty (metale i tworzywa sztuczne):

Wrzucamy:

    odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,

    nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,

    plastikowe opakowania po produktach spożywczych,

    opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),

    opakowania po środkach czystości, kosmetykachitp.,

    plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,

    aluminiowe puszki po napojach i sokach,

    puszki po konserwach,

    folię aluminiową,

    metale kolorowe,

    kapsle, zakrętki od słoików,

Nie wrzucamy:

    butelek i pojemników z zawartością,

    opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,

    opakowań po olejach silnikowych,

    części samochodowych,

    zużytych baterii i akumulatorów,

    puszek i pojemników po farbach i lakierach,

    zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

 

Pojemnik brązowy (odpady ulegające biodegradacji BIO):

Wrzucamy:

    odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),

    gałęzie drzew i krzewów,

    skoszoną trawę, liście, kwiaty,

    trociny i korę drzew,

    resztki jedzenia.

Nie wrzucamy:

    kości zwierząt, odchodów zwierząt,

    popiołu z węgla kamiennego,

    leków,

    drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF,

    ziemi i kamieni,

    innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

Pojemnik czarny (pozostałości po segregacji/ odpady zmieszane):

wrzucamy:

Wszystko to, czego nie można umieścić w pozostałych pojemnikach

Popiół – wrzucamy do pojemnika czarnego. Trzeba jednak pamiętać, że popiół powinien być wystudzony, bez źródeł potencjalnego ognia.

Nie wrzucamy:

odpadów niebezpiecznych: lekarstw, chemikaliów, substancji toksycznych, baterii gruzu,  gorącego popiołu