×
Wyszukaj w serwisie
×

Podpisanie umowy

 

W dniu 2 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego doszło do uroczystego podpisania umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków UE na realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”. Projekt realizowany jest w partnerstwie ośmiu Gmin oraz Starostwa Powiatowego w Opolu.

Z terenu powiatu brzeskiego Gmina Lewin Brzeski jest jedynym partnerem projektu.

Zakres projektu w Lewinie Brzeskim obejmuje dwie strefy. Pierwsza dotyczy zagospodarowania terenu przy dworcu PKP w Lewinie Brzeskim, po przez utworzenie tzw. centrum przesiadkowego. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia, wiaty dla rowerów, wyznaczone zostaną również miejsca postojowe dla samochodów osobowych, przeorganizowaniu ulegnie ruch drogowy na jednokierunkowy (wjazd zaplanowano od ul. Kościuszki przy przejeździe kolejowym, z kolei wyjazd przy myjni samochodowej). Teren będzie oświetlony i wyposażony w elementy małej architektury.

Drugą część projektu stanowi budowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w mieście Lewin Brzeski. W ramach tego działania powstanie około 60 sztuk nowych energooszczędnych lamp oświetlenia ulicznego.

Całkowita wartość projektu to ponad 47 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE kształtuje się na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Gmina Lewin Brzeski rozpoczęła już realizację projektu. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na sporządzenie projektu budowlanego, wskutek którego wyłoniono wykonawcę i podpisano stosowną umowę.

Roboty budowlane planuje się rozpocząć w III kwartale 2018r.

 

 

IMG-20180702-WA0000.jpeg