×
Wyszukaj w serwisie
×

LEPSZA SZKOŁA w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim

 

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas 4A, 4B, 6C, 7B oraz uczniowie wszystkich oddziałów gimnazjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim pod opieką p. Anny Dobrowolskiej-Urbanek, p. Iwony Kasprzak i p. Teresy Mostowskiej realizowali projekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA w zakresie MATEMATYKI, prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Główne cele projektu to: badanie efektywności nauczania; rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej; kształcenie nauczycieli.

Program LEPSZEJ SZKOŁY pomaga w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych.

Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość: badania kompetencji uczniów; porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów z województwa i całej Polski; zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.

Uczniom zapewnia: miarodajną ocenę wiedzy i umiejętności na kilka miesięcy przed właściwym testem; pozwala oswoić się z formułą testu; wskazuje mocne i słabe strony.

Raporty zawierają: analizę wyników po każdym teście; informują czy wyniki uczniów są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnie i które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności; dają miarodajne dane do analizy dotyczących metod pracy; dają materiał do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz radzie pedagogicznej.

Na koniec roku uczniowie otrzymują raport progresywny nt. postępów w nauce, a szkoła certyfikat.

LEPSZA SZKOŁA  to projekt edukacyjny, który pomaga nauczycielom i szkole w osiągnięciu lepszych wyników nauczania.

Anna Dobrowolska-Urbanek