×
Wyszukaj w serwisie
×

Dofinansowanie - Szkolenia i Doradztwo


Zapraszamy do zapoznania się z informacją o możliwości pozyskania przez przedsiębiorców refundacji kosztów szkoleń ze środków unijnych (z RPO WO 2014-2020). Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako operator regionalny w ramach Bazy Usług Rozwojowych prowadzi czteroletni projekt wspierania przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w podanych niżej linkach oraz na załączonych ulotkach:

 

http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-systemu-popytowego-w-ramach-dzialania-7-5-rpo-wo-2014---2020-22.html

 

 

http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-voucherow-zwiekszajacych-konkurencyjnosc-msp-dzialajacych-w-obszarze-inteligentnych-specjalizacji-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego--23.html

 

 

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/