×
Wyszukaj w serwisie
×

KONKURS - spot filmowy

 

Zapraszamy do udziału w  konkursie organizowanym w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne”.

Konkurs „NATURALNIE RÓŻNORODNA AGLOMERACJA OPOLSKA” polega na przygotowanie spotu filmowego promującego lokalne zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczną Aglomeracji Opolskiej oraz działania związane z ochroną przyrody.

 

Informacje nt. konkursu znajdują się w załączeniu oraz na naszej stronie internetowej:

https://aglomeracja-opolska.pl/realizowane-projekty/konkurs-na-spot-filmowy-naturalnie-roznorodna-aglomeracja-opolska

 

PDFRegulamin konkursu - spot filmowy.pdf
PDFSpot filmowy.pdf
DOCXZałączniki - spot filmowy.docx