×
Wyszukaj w serwisie
×

Nauczyciel powinien mieć rzetelną wiedzę o wszystkim, czym żyje Gmina

W pierwszych dniach wakacji Pan Artur Kotara zaprosił do siebie trzy Panie, które uczestniczyły w ogłoszonych w maju konkursach na kandydatów na dyrektorów przedszkoli. Konkursy odbyły się 27 czerwca br., a więc w pierwszym tygodniu wakacji. Komisje konkursowe liczyły po 12 osób i składały się z przedstawicieli Gminy, Kuratora Oświaty, Rady Pedagogicznej placówki, dla której prowadzone było postępowanie konkursowe, Rady Rodziców i związków zawodowych. Konkursy wyłoniły kandydatów na dyrektora:

- Przedszkola Publicznego Nr 2 w Lewinie Brzeskim, Panią Dorotę Mościcką,

- Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łosiowie, Panią Annę Sawicką,

- Przedszkola Publicznego w Przeczy, Panią Joannę Dziasek.

Po zatwierdzeniu postępowań konkursowych, w dniu 2 lipca 2018 roku, każda z Pań odebrała z rąk Burmistrza Pana Artura Kotary akty powierzenia stanowiska dyrektora w swojej placówce na okres pięciu lat.

 

Okres wakacyjny nie zawsze jest czasem relaksu i wypoczynku dla nauczycieli. W zasadzie każdego roku w tym czasie nauczyciele kontraktowi, po odbyciu stażu trwającego dwa lata i 9 miesięcy, przystępują do egzaminu aby uzyskać stopień nauczyciela mianowanego. Egzamin przeprowadza Komisja powołana przez Burmistrza. W skład Komisji egzaminacyjnej wchodzi przedstawiciel organu prowadzącego, czyli Gminy, przedstawiciel Kuratora Oświaty, dwóch nauczycieli ekspertów oraz dyrektor placówki, w której zatrudnieni są nauczyciele przystępujący do egzaminu. Na wniosek zainteresowanych nauczycieli do składu Komisji powołuje się również przedstawiciela związku zawodowego. Przynajmniej jeden z ekspertów musi być zatrudniony w placówce tego samego typu jak zdający egzamin nauczyciel oraz nauczać tego samego przedmiotu lub prowadzić ten sam rodzaj zajęć.  Dnia 21 sierpnia br. odbyły się w naszej Gminie dwa egzaminy, do których przystąpiły Pani Marta Kowalska i Pani Katarzyna Puzio. Obydwie Panie są nauczycielami Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim. Do tradycji już należy uroczyste wręczanie Aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego, w gabinecie Burmistrza, Pana Artura Kotary. Akt nadania stopnia nauczycielowi mianowanemu wręcza się po złożeniu ślubowania. I jak zawsze po wręczeniu aktów w miłej atmosferze mianowani już nauczyciele dzielą się z Burmistrzem swoimi wrażeniami z egzaminów i doświadczeniami z pracy zawodowej. Burmistrz z kolei traktuje wszystkie spotkania z nauczycielami jako okazję do przekazania swoim gościom wiedzy z zakresu podejmowanych w gminie działań, bo jak zawsze podkreśla, że „Nauczyciel powinien mieć rzetelną wiedzę o wszystkim, czym żyje Gmina”. Na zakończenie spotkania Burmistrz życzył Paniom owocnej i pełnej satysfakcji pracy w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym.