×
Wyszukaj w serwisie
×

Sprzątanie Świata 2018 Akcja – Segregacja!

 

sprzatanie_swiata_2018_plakat_a4_1-1.jpeg

 

Zapraszamy do kolejnej, wspólnej edukacji i działań dla zachowania i poprawy stanu środowiska. We wrześniu odbędzie się ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2018” pod hasłem „Akcja – segregacja!”.

Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody.

Serdecznie zachęcamy dzieci, młodzież oraz wszystkich tym, którym zależy na ochronie środowiska do wzięcia udziału w tegorocznej akcji proekologicznej.

            W załączeniu znajduje się karta zgłoszenia, która stanowić będzie zgłoszenie Państwa do uczestnictwa w akcji „Sprzątania Świata – Polska 2018”. Proszę o jej wypełnienie i przesłanie do tut. Urzędu Miejskiego (odpowiadając na e-mail: ; listownie bądź pod nr faxu 77 424 66 38). Na podstawie zgłoszenia Gmina zakupi worki i rękawiczki, które będzie można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Rynek 26, pok. 14.

Po zakończonej akcji proszę o podanie informacji o ilości worków z zebranymi odpadami ze Sprzątania Świata i miejscu ich złożenia (sprawozdanie z przeprowadzonej akcji Sprzątania Świata). Na tej podstawie Gmina zleci wywóz odpadów. Informacje można zgłosić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

 

DOCkarta_zgłoszenia_Sprzątanie_Świata_2018.doc