×
Wyszukaj w serwisie
×

LII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

   
   W dniu 25 września, podczas LII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, Radni głosowali nad przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza Artura Kotary za okres od czerwca do września 2018r. oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

   Sesja ta była również okazją, aby podziękować sołtysom kończącym kadencję za ich zaangażowanie, sumienne wykonywanie wszystkich zadań w trosce o mieszkańców oraz czuwanie nad estetyką sołectwa. Burmistrz podkreślił jednocześnie ważną rolę sołtysów, jako liderów społeczności lokalnej, realizujących te działania, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

    Burmistrz Artur  Kotara wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Waldemarem Włodkiem złożyli podziękowania obecnej na sesji pani sołtys Różyny Grażynie Lenartowicz, a także nieobecnym: Pani Alinie Siuzdak, sprawującej funkcję sołtysa Błażejowic oraz Pani Dorocie Kutyła, sprawującej funkcję sołtysa Leśniczówki, za pracę na rzecz rozwoju samorządności lokalnej i służbę dla miejscowego społeczeństwa w kadencji 2014-2018, jednocześnie życząc dalszych sukcesów, tak w życiu zawodowym, jak i osobistym.

 

 

IMG-20180925-WA0006.jpeg