×
Wyszukaj w serwisie
×

Lewińskie Lwy

W piątkowy wieczór 12 października 2018r. już po raz VI odbyła się Gala wręczenia nagród ,,Lewińskie Lwy”. Statuetki wręczane przez Burmistrza Lewina Brzeskiego mają na celu uhonorowanie wybitnych osobowości z Gminy Lewin Brzeski, osób fizycznych i prawnych, organizacji oraz innych podmiotów działających na rzecz Miasta i Gminy Lewin Brzeski.

O przyznaniu poszczególnych nagród decyduje Burmistrz Lewina Brzeskiego, na wniosek powołanej przez niego Kapituły, której przewodniczy Zastępca Burmistrza. W obradach Kapituły - jako głos doradczy – uczestniczą również laureaci ubiegłorocznych „Lewińskich Lwów”.

Tegoroczne nagrody „Lewińskie Lwy” – wzorem lat ubiegłych – przyznane zostały w następujących kategoriach:

a)            kultura, sport, edukacja;

b)            gospodarka i przedsiębiorczość;

c)            działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Po raz pierwszy w tym roku wręczone zostało także wyróżnienie w postaci – „SPECJALNEGO LEWIŃSKIEGO LWA”, przyznane za całokształt pracy na rzecz Gminy Lewin Brzeski.

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

Pani Ludwika Chojnacka – w kategorii kultura, sport, edukacja. Pani Chojnacka od 38 lat związana jest z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Lewinie Brzeskim, filia w Łosiowie. Przez te lata oprócz typowej działalności bibliotekarskiej, zajmowała się również upowszechnianiem i pielęgnowaniem tradycji narodowych i kulturowych. Od 2004 roku pełni funkcję Przewodniczącej Towarzystwa Miłośników Łosiowa i Okolic. Była organizatorem i koordynatorem wielu różnych przedsięwzięć, m.in. łosiowskie spotkania kresowe, obchody rocznicowe przybycia repatriantów na Ziemię Łosiowską, łosiowskie jesienne prezentacje promujące lokalną twórczość z dziedziny rękodzielnictwa, poezji i muzyki, zajęć wakacyjnych dla dzieci.

Panowie Andrzej Pasieka, Janusz Łaskarzewski, właściciele firmy Usługi Ogólnobudowlane – w kategorii gospodarka i przedsiębiorczość. Nagrodzone przedsiębiorstwo działa na terenie Gminy Lewin Brzeski od roku 1997. Dało się poznać z rzetelności, fachowości i wysokiej jakości wykonywanych prac. Ponadto bardzo mocno angażuje się w nieodpłatną pomoc mieszkańcom nie tylko gminy Lewin Brzeski, ale swoją pomoc ofiaruje ofiarom klęsk żywiołowych spoza terenu naszej Gminy, jak chociażby przekazanie materiałów dla mieszkańców Gminy Brusy. Remonty dachów kościołów w Lewinie Brzeskim, Strzelnikach oraz Buszycach to także charytatywny wkład firmy Usługi Ogólnobudowlane A. Pasieka, J. Łaskarzewski. Panowie aktywnie uczestniczą również w pracach organizacyjnych na rzecz imprez sportowych oraz kulturalnych w Gminie Lewin Brzeski.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lewinie Brzeskim – w kategorii działalność na rzecz społeczności lokalnej. Przedstawicieli instytucji, której przyświeca hasło „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”,  cechuje otwartość, empatia i chęć niesienia pomocy wszędzie tam, gdzie najbardziej jej potrzeba. Zaangażowani w działania przede wszystkim ratowniczo-gaśnicze, ale również akcje charytatywne, edukacyjne, i społeczne. Strażacy ochotnicy gotowi są podejmować ryzyko celem zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa społecznego.

Pani Grażyna Lenartowicz – w kategorii całokształt pracy na rzecz Gminy Lewin Brzeski. Pani Lenartowicz dała się poznać jako ciepły, wrażliwy i niezwykle pracowity społecznik, wieloletni sołtys wsi Różyna, a także Radna Rady Miejskiej w Lewinie Brzeski w latach 2006-2010. Przeszło 12 lat działała na rzecz społeczności lokalnej nie tylko sołectwa, które na co dzień zamieszkuje, ale również Gminy Lewin Brzeski, nie pozostając obojętną nawet na najdrobniejsze sprawy mieszkańców. Była inicjatorką i organizatorką wielu działań o charakterze społecznym i kulturalnym.

Galę wręczania nagród „Lewińskie Lwy” uświetnił występ Pana Aleksandra Martineza, pochodzącego z Filipin, a od 15 lat mieszkającego w Polsce, który dał się poznać szerszej publiczności, występując w jednym z popularnych talent show.

Tegoroczna gala dostarczyła uczestnikom wielu emocji i wrażeń artystycznych, a Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara kończąc Galę – jeszcze raz pogratulował laureatom nagrody i życzył przybyłym wszelkiej pomyślności i dalszych chęci do działania na rzecz Gminy Lewin Brzeski.