×
Wyszukaj w serwisie
×

NAUKA NIE IDZIE W LAS

Uczniowie klasy 5a PSP w Łosiowie i 3 gimnazjum, 11 października 2018  uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w  terenie. Zajęcia pozwoliły uczniom poznać  bioróżnorodność fauny i flory Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Kup oraz formy i sposoby  ochrony  środowiska w regionie, poprzez wizytę w Oczyszczalni Ścieków w Lewinie Brzeskim. Wyjazd ten  był również okazją do zapoznania  uczniów ze ścieżką kształcenia pracowników w/w obiektów przyrodniczych. Działania te były związane z realizacją Wewnątrzszkolnego Systemu  Doradztwa Zawodowego.

Pierwszym przystankiem  w podróży była wizyta w Oczyszczalni Ścieków w  Lewinie Brzeskim. Prowadzący zaprezentował budowę oraz sposób funkcjonowania obiektu. Wizyta ta uzmysłowiła zwiedzającym, jakie są skutki zanieczyszczenia wody.

Następnym punktem była lekcja w Izbie Leśnej w Nadleśnictwie Kup. Uczniowie spotkali się tam z panem leśnikiem, który oprócz interesujących historii o roślinach i zwierzętach lasu, przybliżył także legendę o św. Hubercie. Uczestnicy wyprawy odwiedzili pomieszczenia tematyczne z wystawami o tematyce leśnej i przyrodniczej.

Na sali edukacyjnej Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy, uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, dotyczącej bioróżnorodności i walorów przyrodniczo-krajobrazowych regionu.

 Po  ciekawej prelekcji  przewodnik zaprosił piątoklasistów na spacer po terenie zabytkowego parku w Pokoju. Grupa wędrując ścieżką edukacyjną  poznawała pozostałości dawnej świetności parku  min. ruiny herbaciarni czy żeliwny odlew lwa. Dzieci obserwowały  roślinność, a także zwierzęta zamieszkujące obszar.  Rozpoznawały rodzime gatunki drzew oraz poznały  wiele obcych   i nierzadko sędziwych okazów  flory, takich jak tulipanowiec amerykański, czy kasztan jadalny. Młodych turystów zachwyciła swoimi rozmiarami i dostojeństwem najstarsza w Polsce  sosna wejmutka.

Gimnazjaliści mieli możliwość aktywnie uczestniczyć w zajęciach terenowych na wydmach śródlądowych. Celem zajęć była korelacja międzyprzedmiotowa i  praktyczne wykorzystanie wiedzy nabytej  na lekcjach biologii, geografii, matematyki i fizyki. Uczestnicy  podzieleni na zespoły wykonywali różnego rodzaju ćwiczenia i pomiary. Sprawdzili min. swoje umiejętności w zakresie orientacji w terenie, rozpoznawania roślin, czy badania właściwości fizycznych.

Park krajobrazowy to obszar interesujący nie tylko pod względem przyrodniczym. Z pewnością jest miejscem, do którego warto przyjechać.

Zajęcia terenowe to możliwość zapoznania się z rzadko spotykanymi elementami przyrody ożywionej i nieożywionej, a także przyjrzenia się z bliska działaniom w zakresie czynnej ochrony przyrody.

Takie ciekawe lekcje poszerzają i utrwalają naszą wiedzę, a  nauka przyswajana w tak interesujący sposób, z pewnością nie idzie w las.

 

Anna Jelenkowska

Katarzyna Świderska