×
Wyszukaj w serwisie
×

Dotacje Z RPOWO działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

 

 

Zdobądź  1,5 mln PLN !!! dla MSP na projekty innowacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzegu z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki zapraszają na spotkanie informacyjne pt.: „Innowacje w przedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Województwa Opolskiego (RPO WO 2014-2020)


Spotkanie skierowane jest do mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Nabór wniosków planowany jest od 22 do 29 listopada 2018 r.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 8 listopada  2018 r. o godz. 12.30, w  Brzegu ul. Wyszyńskiego 23 Ip. Sala przy LPI BRZEG

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Osi priorytetowej I Innowacje w gospodarce RPO WO 2014-2020, tj.:

  1. budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
  2. finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj:
  • badań naukowych i przemysłowych,
  • prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),
  • linii pilotażowych,
  • działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,
  • zaawansowanych zdolności produkcyjnych,
  • pierwszej produkcji.

          3. wdrożenie wyników prac B+R powstałych w związku z realizacją projektu (dotyczy MSP).

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 1,5 mln PLN.

Minimalna kwota dofinansowania projektu – 300 tys. PLN.

Realizowane będą jedynie projekty umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne
w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020. Dokumentem pomocniczym przy weryfikacji jest Opracowanie  Specjalizacje inteligentne województwa opolskiego oraz potencjalne specjalizacje inteligentne województwa opolskiego z wyszczególnieniem.

 

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

 

logo.jpeg

 

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci - poprzez wysłanie maila na adres