×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 przyznał Gminie Lewin Brzeski w 2018 roku dotację na poniższe zadania: „Godne warunki mieszkaniowe, uzyskane w wyniku remontów – drogą do integracji społecznej rodzin romskich w Lewinie Brzeskim (etap III)”. Dotacja na remonty mieszkań romskich została przyznana w wysokości 60.000,00 zł.

Realizatorem zadania był Zarząd Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski sp. z o.o.

W ramach zadania wyremontowano lokale mieszczące się przy ul. Kościuszki 21/3, ul. Kilińskiego 7 i ul. Powstańców Śląskich 3/3 w Lewinie Brzeskim.

Przeprowadzone ww. lokalach mieszkalnych remonty zdecydowanie spowodowały poprawę warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących przedmiotowe mieszkania.