×
Wyszukaj w serwisie
×

Przetarg - budowa kanalizacji - archiwum

DOCXOgłoszenie nr 562179 o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lewin Brzeski, Przecza, Raski, Skorogoszcz, Chróścina.docx (31,50KB)
PDFSIWZ - kanalizacja.pdf (179,74KB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc (161,00KB)
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc (33,00KB)
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc (32,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc (29,00KB)
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc (105,00KB)
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc (108,50KB)
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc (167,00KB)
DOCinformacja uzupełniająca do SIWZ.doc (97,50KB)
PDFodpowiedź na zapytanie-11.09.2017.pdf (1,20MB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (4,62MB)
PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej -1.pdf (60,22KB)
PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej -2.pdf (44,80KB)
 

PDFSpecyfikacja techniczna kanalizacja pompownia zasilanie Przecza Raski.pdf (1,87MB)
PDFSpecyfikacja techniczna odtworzenie pasa drogowego Lewin Brzeski Mickiewicza.pdf (3,95MB)
PDFSpecyfikacja techniczna odtworzenie pasa drogowego Przecza Raski.pdf (4,11MB)
PDFuzgodnienia-Lewin.pdf (399,68KB)
PDFdecyzja RZGW-zwolnienie z zakazu.pdf (184,47KB)
PDFdecyzja środowiskowa - lewin.pdf (508,35KB)
PDFdecyzja środowiskowa - Przecza+Raski.pdf (460,55KB)
PDFLewin,Przecza,Raski-pozw na bud.pdf (2,59MB)
PDFpozwolenie wodnoprawne-Przecza.pdf (4,59MB)
PDFPrzecza-proj bud - plan sytuacyjny i przekr pop.pdf (26,73MB)
PDFSpecyfikacja techniczna kanalizacja pompownia zasilanie Lewin Brzeski Mickiewicza.pdf (967,17KB)
 

PDFprojekt budowlany - plan sytuacyjny.pdf (497,07KB)
PDFprojekt budowlany- przekroje poprzeczne.pdf (297,72KB)
 

PDFopis techniczny.pdf (3,96MB)
PDFS1.pdf (1,13MB)
PDFS2.pdf (671,61KB)
PDFS3.pdf (1,22MB)
PDFS4.pdf (66,08KB)
PDFS5.pdf (56,84KB)
PDFS6.pdf (40,23KB)
PDFS7.pdf (56,69KB)
PDFS8.pdf (42,88KB)
PDFS9.pdf (44,84KB)
PDFS10.pdf (50,41KB)
PDFS11.pdf (54,74KB)
PDFS12.pdf (55,60KB)
PDFS13.pdf (59,93KB)
PDFS14.pdf (60,42KB)
PDFspis rysunków.pdf (626,50KB)
PDFstr tytułowa.pdf (71,52KB)
 

PDFopis techniczny.pdf (5,70MB)
PDFplan sytuacyjny-rys nr 1S.pdf (11,18MB)
PDFplan sytuacyjny-rys nr 2S.pdf (7,82MB)
PDFplan sytuacyjny-rys nr 3S.pdf (12,35MB)
PDFplan sytuacyjny-rys nr 4S.pdf (14,78MB)
PDFplan sytuacyjny-rys nr 5S.pdf (8,50MB)
PDFplan sytuacyjny-rys nr 6S.pdf (7,73MB)
PDFplan sytuacyjny-rys nr 7S.pdf (9,88MB)
PDFplan sytuacyjny-rys nr 8S.pdf (5,62MB)
PDFprofil podłużny-rys nr 10S.pdf (1,21MB)
PDFprofil podłużny-rys nr 11S.pdf (1,19MB)
PDFprofil podłużny-rys nr 12S.pdf (526,03KB)
PDFprofil podłużny-rys nr 13S.pdf (1,20MB)
PDFprofil podłuży-rys nr 9S.pdf (1,19MB)
PDFprofil-rys 23S.pdf (1,17MB)
PDFRYSUNEK 20S-profil.pdf (160,24KB)
PDFRYSUNEK 21S-schmat studni.pdf (185,77KB)
PDFRYSUNEK 22S-schemat studni.pdf (206,32KB)
PDFRYSUNEK15S.pdf (295,21KB)
PDFRYSUNEK16S.pdf (298,26KB)
PDFRYSUNEK17S.pdf (276,13KB)
PDFRYSUNEK18S.pdf (259,77KB)
PDFRYSUNEK19S-profil.pdf (178,98KB)
PDFschemat przyd przepompowni-rys nr 14S.pdf (1,23MB)
PDFschematy.pdf (4,24MB)
PDFspis rysunków.pdf (690,22KB)
PDFstr tytułowa.pdf (83,21KB)
PDFuzgodnienia-Przecza, Raski.pdf (353,08KB)
 

PDFPrzedmiar LB dr. 1.pdf (1,79MB)
PDFPrzedmiar LB dr. 2.pdf (761,38KB)
PDFprzedmiar Lewin - br sanitarna.pdf (2,72MB)
PDFprzedmiar Lewin Brzeski-br elektr.pdf (6,02MB)
PDFprzedmiar Przecza - br sanitarna.pdf (4,62MB)
PDFPrzedmiar Przecza dr. 1.pdf (1,72MB)
PDFPrzedmiar Przecza dr. 2.pdf (600,78KB)
PDFprzedmiar Przecza Raski-br elektr.pdf (5,20MB)
 

PDFSkor, Chr-pozw na bud-Starosta.pdf (3,03MB)
PDFSkor, Chr-pozw na bud-Wojewoda.pdf (4,43MB)
PDFSpecyfikacja techn_zasilania elektr_pompowni.pdf (133,93KB)
 

PDFInformacja BIOZ - kd.pdf (96,91KB)
PDFkarta kat-ESL-20-200.pdf (118,90KB)
PDFkarta kat-OS-1500-2-5.pdf (251,63KB)
PDFKD opis techniczny.pdf (299,81KB)
PDFRys.Sd1 rolka 297.pdf (7,69MB)
PDFRys.Sd2 A1.pdf (1,10MB)
PDFRys.Sd3 rolka 297 cz-b.pdf (246,05KB)
PDFRys.Sd4 rolka 297 cz-b.pdf (254,41KB)
PDFRys.Sd5 rolka 297 cz-b.pdf (451,88KB)
PDFRys.Sd6 A2 cz-b.pdf (136,48KB)
PDFRys.Sd7 A2 cz-b.pdf (244,70KB)
 

PDFRys.3.Op.pdf (106,58KB)
PDFRys.SP5p13.pdf (254,34KB)
PDFRys.SP5p14.pdf (240,76KB)
PDFRys.SP5p15.pdf (205,29KB)
PDFRys.SP5p16.pdf (269,00KB)
PDFRys.SP5p17.pdf (193,38KB)
PDFStrona tyt.i spis tresci TOMU 1.2.A.pdf (66,07KB)
PDFtabela odcinki zlewnia 1.pdf (23,12KB)
PDFtabela odcinki zlewnia 2.pdf (21,15KB)
PDFtabela odcinki zlewnia 5- zm.03.16.pdf (51,82KB)
PDFtabela odcinki zlewnia 8 zmiana 03.16.pdf (31,82KB)
PDFZESTAWIENIE ODCINKÓW CISNIENIOWYCH SYSTEMU.pdf (32,56KB)
PDFZESTAWIENIE ODCINKÓW met.bezwykopowymi.pdf (38,43KB)
 

PDFInformacja BIOZ - ks.pdf (105,33KB)
PDFKS opis techniczny.pdf (416,90KB)
PDForientacja łączenie rysunków i arkuszy.pdf (12,14KB)
PDForientacja w systemie Rys.0.pdf (577,37KB)
PDFRys.S1 A2.pdf (594,95KB)
PDFRys.S2 rolka 420.pdf (577,20KB)
PDFRys.S3 A3.pdf (853,05KB)
PDFRys.S4 rolka 297.pdf (7,89MB)
PDFRys.S5 A1.pdf (1,29MB)
PDFRys.S6 A1.pdf (1,13MB)
PDFRys.S7 A1.pdf (650,52KB)
PDFRys.S8 A1.pdf (1,11MB)
PDFRys.S9 A2.pdf (395,66KB)
PDFRys.S10 A1.pdf (518,44KB)
PDFRys.S11 A1.pdf (1,25MB)
PDFRys.S12 A1.pdf (797,72KB)
PDFRys.S13 A3.pdf (245,09KB)
PDFRys.S14 A3.pdf (479,07KB)
PDFRys.S15 A3.pdf (442,62KB)
PDFRys.S16 A4.pdf (212,05KB)
PDFSpis cz. rysunkowej.pdf (27,53KB)
PDFZestawienie przyłaczy do ks.pdf (42,70KB)
 

PDFRys.3.Op.pdf (106,58KB)
PDFRys.SP5p13.pdf (254,34KB)
PDFRys.SP5p14.pdf (240,76KB)
PDFRys.SP5p15.pdf (205,29KB)
PDFRys.SP5p16.pdf (269,00KB)
PDFRys.SP5p17.pdf (193,38KB)
PDFStrona tyt.i spis tresci TOMU 1.2.A.pdf (66,07KB)
PDFtabela odcinki zlewnia 1.pdf (23,12KB)
PDFtabela odcinki zlewnia 2.pdf (21,15KB)
PDFtabela odcinki zlewnia 5- zm.03.16.pdf (51,82KB)
PDFtabela odcinki zlewnia 8 zmiana 03.16.pdf (31,82KB)
PDFZESTAWIENIE ODCINKÓW CISNIENIOWYCH SYSTEMU.pdf (32,56KB)
PDFZESTAWIENIE ODCINKÓW met.bezwykopowymi.pdf (38,43KB)
 

PDFTom 1A- cz.wykonawcza str.tyt., opis.pdf (87,58KB)
PDFZestawienie odcinków zlewnia P1.pdf (23,12KB)
PDFZestawienie odcinków zlewnia P2.pdf (21,15KB)
PDFZestawienie odcinków zlewnia P3.pdf (23,43KB)
PDFZestawienie odcinków zlewnia P4.pdf (41,99KB)
PDFZestawienie odcinków zlewnia P5- zm.03.16.pdf (51,82KB)
PDFZestawienie odcinków zlewnia P6.pdf (25,70KB)
PDFZestawienie odcinków zlewnia P7.pdf (22,43KB)
PDFZestawienie odcinków zlewnia P8 zmiana 03.16.pdf (31,82KB)
PDFZestawienie odcinków zlewnia P9.pdf (28,61KB)
PDFZESTAWIENIE ODCINKÓW CISNIENIOWYCH SYSTEMU.pdf (32,56KB)
PDFZESTAWIENIE ODCINKÓW met.bezwykopowymi.pdf (38,43KB)
 

PDFS.P1.P1.pdf (204,82KB)
PDFS.P1.P2.pdf (96,77KB)
PDFS.P1.P3.pdf (108,37KB)
 

PDFS.P2.P1.pdf (114,96KB)
PDFS.P2.P2.pdf (78,28KB)
PDFS.P2.P3.pdf (169,00KB)
 

PDFS.P3.P1.pdf (198,65KB)
PDFS.P3.P2.pdf (110,12KB)
PDFS.P3.P3.pdf (87,82KB)
PDFS.P3.P4.pdf (105,53KB)
 

PDFS.P4.P1przewiertK1.pdf (123,71KB)
PDFS.P4.P2przewiertK2.pdf (93,31KB)
PDFS.P4.P3przewiertK4.pdf (100,12KB)
PDFS.P4.P4przewiertK5.pdf (111,46KB)
PDFS.P4.P5przewiertK6.pdf (277,70KB)
PDFS.P4.P6.pdf (118,40KB)
PDFS.P4.P7przewiertW11.pdf (100,12KB)
PDFS.P4.P8.pdf (109,67KB)
PDFS.P4.P9przewiertW6.pdf (118,32KB)
PDFS.P4.P10przewiertW10.pdf (103,48KB)
PDFS.P4.P11przewiertW2.pdf (110,62KB)
PDFS.P4.P12przewiertW3.pdf (102,60KB)
PDFS.P4.P13.pdf (101,56KB)
PDFS.P4.P14.pdf (95,60KB)
PDFS.P4.P15.pdf (103,26KB)
PDFS.P4.P16.pdf (113,46KB)
PDFS.P4.P17.pdf (102,01KB)
PDFS.P4.P18.pdf (113,23KB)
PDFS.P4.P19.pdf (97,58KB)
PDFS.P4.P20.pdf (113,89KB)
PDFS.P4.P21.pdf (93,60KB)
PDFS.P4.P22.pdf (98,68KB)
PDFS.P4.P23.pdf (104,69KB)
PDFS.P4.P24 - rolka A3 (65cm).pdf (179,21KB)
PDFS.P4.P25.pdf (113,55KB)
PDFS.P4.P26.pdf (111,05KB)
PDFS.P4.P27.pdf (92,92KB)
PDFS.P4.P28.pdf (111,80KB)
PDFS.P4.P29(p).pdf (106,67KB)
 

PDFS.P5.P1.pdf (122,25KB)
PDFS.P5.P2.pdf (107,35KB)
PDFS.P5.P3.pdf (122,01KB)
PDFS.P5.P4.pdf (141,63KB)
PDFS.P5.P5.pdf (126,94KB)
PDFS.P5.P6.pdf (110,23KB)
PDFS.P5.P7.pdf (143,90KB)
PDFS.P5.P8.pdf (116,96KB)
PDFS.P5.P9.pdf (121,56KB)
PDFS.P5.P10.pdf (106,26KB)
PDFS.P5.P11.pdf (126,06KB)
PDFS.P5.P12.pdf (97,35KB)
 

PDFSP6.P1.pdf (135,50KB)
PDFSP6.P2.pdf (158,21KB)
PDFSP6.P3.pdf (106,78KB)
PDFSP6.P4.pdf (104,43KB)
PDFSP6.P5.pdf (128,31KB)
PDFSP6.P6.pdf (118,35KB)
PDFSP6.P7.pdf (115,02KB)
PDFSP6.P8 rolka A3 87cm.pdf (257,92KB)
 

PDFS.P7.P1 rolka A3 60cm.pdf (169,50KB)
PDFS.P7.P2.pdf (90,84KB)
PDFS.P7.P3.pdf (86,23KB)
 

PDFS.P8.P1.pdf (104,77KB)
PDFS.P8.P2(p).pdf (241,17KB)
PDFS.P8.P3(p).pdf (94,75KB)
PDFS.P8.P4(p).pdf (262,73KB)
PDFS.P8.P5(p).pdf (215,96KB)
PDFS.P8.P6(p).pdf (86,80KB)
PDFS.P8.P7(p).pdf (86,28KB)
PDFS.P8.P8(p).pdf (84,77KB)
PDFS.P8.P9.pdf (106,89KB)
PDFS.P8.P10.pdf (91,89KB)
PDFS.P8.P11 rolka A3 (60cm).pdf (186,42KB)
PDFS.P8.P12 rolka A3 (60cm).pdf (130,80KB)
PDFS.P8.P13.pdf (94,60KB)
PDFS.P8.P14.pdf (85,75KB)
PDFS.P8.P15.pdf (88,86KB)
PDFS.P8.P16.pdf (116,76KB)
PDFS.P8.P17.pdf (95,45KB)
PDFS.P8.P18 rolka A3 (85cm).pdf (198,23KB)
PDFS.P8.P19.pdf (94,47KB)
 

PDFSP9.P1.pdf (107,17KB)
PDFSP9.P2 rolka A3 60cm.pdf (168,28KB)
PDFSP9.P3.pdf (94,58KB)
PDFSP9.P4 rolka A3 60cm.pdf (164,58KB)
PDFSP9.P5 rolka A3 60cm.pdf (150,51KB)
PDFSP9.P6.pdf (97,26KB)
PDFSP9.P7.pdf (98,33KB)
 

PDFoperat Skorogoszcz przewiert pod potokiem Rów Borkowicki.pdf (128,30KB)
PDFrys.PWP1.pdf (2,47MB)
PDFrys.PWP2A.pdf (309,54KB)
PDFrys.PWP2B.pdf (216,75KB)
PDFrys.PWP3.pdf (175,17KB)
PDFrys.PWP4.pdf (261,52KB)
PDFrys.PWP5.pdf (118,18KB)
PDFrys.PWP6.pdf (129,65KB)
PDFzgoda WZMiUW zał1.pdf (869,41KB)
PDFzgoda WZMiUW zał2.pdf (1,15MB)
PDFzgoda WZMiUW.pdf (1,10MB)
 

PDFoperat na budowę dwóch wylotów i zrzut - Chróscina.pdf (188,85KB)
PDFRys.1A.pdf (2,65MB)
PDFRys.1B.pdf (180,68KB)
PDFRys.1C.pdf (201,04KB)
PDFRys.2A.pdf (271,33KB)
PDFRys.2B.pdf (321,60KB)
PDFRys.3.pdf (23,85KB)
PDFRys.4A.pdf (30,22KB)
PDFRys.4B.pdf (48,95KB)
PDFRys.5A.pdf (69,12KB)
PDFRys.5B.pdf (104,48KB)
PDFRys.5C.pdf (47,95KB)
PDFRys.6A.pdf (46,99KB)
PDFRys.6B.pdf (55,74KB)
PDFRys.7A.pdf (144,28KB)
PDFRys.7B.pdf (141,28KB)
PDFRys.8.pdf (76,15KB)
PDFRys.9A.pdf (281,30KB)
PDFRys.9B.pdf (248,88KB)
PDFRys.9C.pdf (221,15KB)
PDFRys.ESL-20-200.pdf (115,12KB)
PDFRys.OS-1500-2-0.pdf (247,33KB)
JPEGuzgodnienie ZMK.jpeg (54,50KB)
PDFZAŁ.RYS.KIP.pdf (1,36MB)
PDFzgoda ZDW.pdf (60,14KB)
 

PDFmapa topograficzna.pdf (5,18MB)
PDFMapa_1.pdf (4,56MB)
PDFMapa_2.pdf (8,51MB)
PDFopinia geotechniczna skorogoszcz kanalizacja.pdf (35,69MB)
 

JPEGpozw wodn-pr przepust Skor-1.jpeg (115,45KB)
JPEGpozw wodn-pr przepust Skor-2.jpeg (147,87KB)
JPEGpozw wodn-pr przepust Skor-3.jpeg (81,82KB)
JPEGPZUD-1.jpeg (60,41KB)
JPEGPZUD-2.jpeg (56,17KB)
PDFwar.MGSW-2.pdf (33,40KB)
TIFwarunki MGSW-1.tif (1,29MB)
 

PDF0_strona tyt.pdf (36,60KB)
PDF1_opis.pdf (5,18MB)
PDF2_rys 1.0_orientacja.pdf (305,02KB)
PDF3_rys 2.0_plan.pdf (3,67MB)
PDF4_rys 3.1_niweleta.pdf (488,00KB)
PDF5_rys 3.2_niweleta.pdf (678,70KB)
PDF6_rys 4.0_normalne.pdf (648,71KB)
PDF7_rys 5.1_poprzeczki.pdf (782,83KB)
PDF8_rys 5.2_poprzeczki.pdf (946,47KB)
 

PDFOpis techniczny_zasilania elektr_pompowni.pdf (144,89KB)
PDFRys nr 1_1_E.pdf (102,61KB)
PDFRys nr 1_E.pdf (1,31MB)
PDFRys nr 2_1_E.pdf (101,60KB)
PDFRys nr 2_E.pdf (840,59KB)
PDFRys nr 3_1_E.pdf (100,96KB)
PDFRys nr 3_E.pdf (935,37KB)
PDFRys nr 4_1_E.pdf (101,11KB)
PDFRys nr 4_E.pdf (1,32MB)
PDFRys nr 5_1_E.pdf (100,64KB)
PDFRys nr 5_E.pdf (896,85KB)
PDFRys nr 6_1_E.pdf (101,16KB)
PDFRys nr 6_E.pdf (847,65KB)
PDFRys nr 7_1_E.pdf (100,95KB)
PDFRys nr 7_E.pdf (876,03KB)
PDFRys nr 8_1_E.pdf (101,42KB)
PDFRys nr 8_E.pdf (876,97KB)
PDFRys nr 9_1_E.pdf (100,79KB)
PDFRys nr 9_E.pdf (883,17KB)
 

PDFbranża e-el-PRZEDMIAR.pdf (126,61KB)
PDFKanalizacja deszczowa Chróścina Skorogoszcz PRZEDMIAR.pdf (70,30KB)
PDFKanalizacja Sanitarna Skorogosz Chróścina PRZEDMIAR.pdf (299,47KB)
PDFOdtworzenie nawierzchni drogowych dróg gminnych PRZEDMIAR.pdf (189,32KB)
PDFPrzebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej Chróścina Skorogoszcz PRZEDMIAR.pdf (41,29KB)
 

PDFD000000.pdf (146,94KB)
PDFD010101.pdf (41,95KB)
PDFD040101.pdf (63,09KB)
PDFD040201.pdf (49,41KB)
PDFD040301.pdf (41,75KB)
PDFD040402.pdf (83,06KB)
PDFD040501.pdf (76,99KB)
PDFD040701.pdf (101,33KB)
PDFD050305a.pdf (94,91KB)
PDFD050305b.pdf (92,60KB)
PDFD050323.pdf (64,75KB)
PDFD080101.pdf (66,63KB)
PDFD080301.pdf (45,79KB)
PDFD080501.pdf (45,01KB)
PDFspis tresci.pdf (19,12KB)
PDFstr tytul.pdf (27,63KB)
 

PDFS.00.00.00 wym.ogólne.pdf (181,96KB)
PDFS.01.00.00 r.mont.sieci kanalizacyjnych..pdf (175,90KB)
PDFS.02.00.00 r.mont.sieci wodoc..pdf (173,23KB)
PDFS.03.00.00 r.rob.podz.met.bezwyk...pdf (80,79KB)
PDFS.04.00.00 roboty ziemne -wykopy..pdf (197,54KB)
PDFstrona tytułowa STWiOR san..pdf (39,08KB)
 

PDFpozwolenie wodnoprawne-Skor.pdf (235,96KB)
PDFuwaga do uzgodnień.pdf (15,52KB)