×
Wyszukaj w serwisie
×

Samorządy razem dla ochrony powietrza

W dniu dzisiejszym, tj. 17 stycznia br., w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu Opolszczyzny podpisali deklarację o współpracy w ramach projektu pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”. Celem projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w planie ochrony powietrza. Spełnienie przedmiotowego celu nastąpi poprzez:

  1. przygotowanie i wdrożenie do praktyki samorządów województwa opolskiego, na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, województwo) jednolitego systemu informacyjnego wspierającego realizację planu ochrony powietrza,
  2. zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów, społeczeństwa oraz organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w realizację działań naprawczych oraz działania na rzecz zapewnienia publicznego wsparcia dla działań naprawczych w zakresie planu ochrony powietrza.

Podpisanie porozumienia to jeden z etapów projektu, który województwo opolskie – jako jedyne w Polsce – złożyło do programu LIFE w Komisji Europejskiej.

Wśród partnerów projektu wymieniamy 11 miast powiatowych, 5 gmin miejskich, 10 gmin miejsko – wiejskich (wśród których znalazła się gmina Lewin Brzeski), Politechnikę Opolską oraz partnerów zagranicznych (Kraj morawsko-śląski, Kraj ołomuniecki).

Co zyskają mieszkańcy?  Między innymi wsparcie wykwalifikowanych doradców, którzy pojawią się w każdej gminie i będą mogli pomóc każdemu, kto się do nich zgłosi, np. w wyborze ekologicznego źródła ciepła. Powstanie również wspólna dla całego regionu aplikacja, dzięki której będzie można śledzić stan zanieczyszczenia powietrza, we wszystkich gminach województwa – nie tylko tych partnerskich – zainstalowane zostaną czujniki powietrza.

Ochrona powietrza to w końcu nasza wspólna sprawa!